Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/9886
Title: Ресурсний потенціал як чинник забезпечення конкурентоспроможності підприємства
Authors: Писаренко, Світлана
Решетник, Валерій
Ільченко, Анастасія
Keywords: ресурсний потенціал, структурні елементи ресурсного потенціалу, управління ресурсним потенціалом, підприємство, конкурентоспроможність
Issue Date: 2020
Description: Статтю присвячено аналізу сучасних підходів до визначення сутності ресурсного потенціалу та його взаємозв’язку з фор- муванням конкурентних переваг підприємства. Актуальність даної проблеми зумовлена необхідністю оптимального та ефек- тивного використання ресурсів для забезпечення конкурентоздатного рівня функціонування підприємства. Різноманітність трактувань поняття «ресурсний потенціал» та його складників породжує різні підходи до визначення ролі ресурсів у форму- ванні конкурентної переваги підприємства, що ускладнює розроблення й прийняття відповідних управлінських рішень. Розгля- нуто змістовну характеристику ресурсного потенціалу та уточнено його складники, обґрунтовано взаємодію і взаємозв’язок між ресурсним потенціалом підприємства та його конкурентоздатністю. Запропоновано механізм управління ресурсним по- тенціалом, що базується на засадах концепції конкурентоспроможного стратегічного управління підприємством.
URI: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/9886
ISSN: (Print): 2521-666X, (Online): 2706-9079
Appears in Collections:035 «Філологія»

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Науковий погляд №1 (67).pdf
  Restricted Access
3.34 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.