Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/97
Title: Теоретико-методичні підходи до обгрунтування методів оптимізації структури капіталу підприємств
Authors: Дорошенко, Андрій Петрович
Дорошенко, Ольга Олександрівна
Гуркаєва, Катерина Михайлівна
Keywords: капітал
фінансовий ліверидж
середньозважена вартість капіталу
власний капітал
позиковий капітал
оптимізація структури капіталу
Issue Date: 2017
Abstract: У статті досліджено теоретичні підходи до управління процесом формування капіталу на підприємстві. Розглянуто сутність капіталу підприємства та процес його формування за рахунок власних і позикових джерел. Наголошено на основних перевагах та проблемних аспектах використання як власних ресурсів формування капіталу, так і залучених джерел. Окреслено чинники, які повинні бути підґрунтям в процесі формування оптимальної структури капіталу підприємств, враховуючи особливості діяльності та фази циклічного розвитку. Обґрунтовано напрями забезпечення належного рівня фінансової стійкості та мінімізації ризиків, що генерує підприємство, на основі використання як власних, так і позикових джерел формування фінансових ресурсів.
URI: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/97
Appears in Collections:Фахові видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Doroshenko_Gurkaeva_stattya.pdf339.14 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.