Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/9684
Title: ВIСНИК ПОЛТАВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ АКАДЕМІЇ
Authors: Диченко, О. Ю.
Ласло, О. О.
Бараболя, О. В.
Татарко, Ю. В.
Антоновський, О. В.
Астахова, Я. В.
Бараболя, О. В.
Найдьон, М. Ю.
Кононеко, С. М.
Коровніченко, С. Г.
Білявська, Л. Г.
Білявський, Ю. В.
Шаповал, О. С.
Панченко, С. С.
Маслійов, С. В.
Маслійов, Є. С.
Циганкова, Н. А.
Рудаков, В. С.
Польовий, А. М.
Божко, Л. Ю.
Вольвач, О. В.
Барсукова, О. А.
Поспєлов, С. В.
Левченко, Л. М.
Чайка, Т. О.
Перепелиця, А. А.
Шандиба, В. О.
Попова, К. М.
Поспєлова, Г. Д.
Коваленко, Н. П.
Нечипоренко, Н. І.
Поспєлов, С. В.
Поляков, І. А.
Тур, В. Ю.
Міленко, О. Г.
Солод, І. С.
Могилат, П. Г.
Гринь, М. Е.
Вегеренко, В. С.
Єременко, О. А.
Онищенко, О. В.
Писаренко, В. М.
Коваленко, Н. П.
Поспєлова, Г. Д.
Піщаленко, М. А.
Нечипоренко, Н. І.
Шерстюк, О. Л.
Писаренко, П. В.
Матвійчук, Б. В.
Матвійчук, Н. Г.
Писаренко, П. В.
Тараненко, А. О.
Чальцев, Д. В.
Кахикало, О. О.
Гришина, К. Є.
Корчагін, О. П.
Колосовська, В. В.
Писаренко, П. В.
Самойлік, М. С.
Диченко, О. Ю.
Ноженко, Ю. М.
Рубан, Ю. В.
Горобець, М. В.
Писаренко, П. В.
Чайка, Т. О.
Міщенко, О. В.
Матіюк, В. В.
Саєнко, А. М.
Усенко, С. О.
Халак, В. І.
Недашківський, В. М.
Разанов, С. Ф.
Євстаф’єва, В. О.
Кручиненко, О. В.
Мельничук, В. В
Михайлютенко, С. М.
Корчан, Л. М.
Левицька, В. А.
Березовський, А. В.
Мушинський, А. Б.
Горб, К. О.
Кравченко, С. О.
Мельничук, В. В.
Канівець, Н. С.
Бурда, Т. Л.
Михайлютенко, С. М.
Замазій, А. А.
Корчан, Л. М.
Жулінська, О. С.
Лобачова, І. В.
Кулинич, С. М.
Oмельченко, Г. О.
Aвраменко, Н. O.
Зезекало, M. A.
Карпенко, І. O.
Кручиненко, О. В.
Бридихіна, А. Ю.
Стародуб, Є. С.
Мельничук, В. В.
Рудік, О. В.
Антіпов, А. А.
Мельничук, В. В.
Коваленко, О. В.
Долгін, О. С.
Омельяненко, О. Є.
Кулинич, С. М.
Дудніков, А. А.
Дудник, В. В.
Бурлака, О. А.
Канівець, О. В.
Кривонос, С. М.
Ляшенко, С. В.
Сівцов, О. В.
Запорожець, Ю. В.
Кошкалда, С. І.
Шевченко, В. В.
Лапенко, Г. О.
Горбенко, О. В.
Лапенко, Т. Г.
Ковтун, В. А.
Арендаренко, В. М.
Антонець, А. В.
Савченко, Н. К.
Самойленко, Т. В.
Іванов, О. М.
Іванкова, О. В.
Гаращук, О. В.
Куценко, В. І.
Щербина, В. В.
Чижевський, Д. В.
Бабич, Я. В.
Тіхонов, М. О.
Прасолов, Є. Я.
Рижкова, Т. Ю.
Величко, К. С.
Keywords: Моделювання просторового варіювання різноманіття рослинного покриву за допомогою даних дистанційного зондування землі
Вплив сортових особливостей зерна пшениці озимої на якість хлібопекарських властивостей
Якість зерна пшениці озимої залежно від строків сівби та удобрення
Вплив мінерального живлення на продуктивність сої
Сучасний стан та перспективи насінництва сої в Лісостепу України
Ріст, розвиток і врожайність цукрової кукурудзи залежно від видів основного обробітку ґрунту
Агроекологічні умови формування продуктивності сорго в південних областях України в умовах змін клімату
Продуктивність культур у короткоротаційних сівозмінах залежно від обробітку ґрунту й удобрення в умовах Лісостепу України
Ефективність фунгіцидного контролю домінуючих хвороб томатів
Ефективність застосування післясходових гербіцидів у посівах кукурудзи на зерно
Динаміка змін біометричних показників рослин соняшнику залежно від основного обробітку ґрунту та регулятора росту в умовах Південного Степу України
Сучасна стратегія інтегрованого захисту рослин
Дефляційні ризики ґрунтового покриву Волинської області
Екологічні аспекти міжрегіональної взаємодії у сфері поводження з твердими відходами (на прикладі програми реабілітації забруднених земель)
Вплив змін клімату на продуктивність вики на території Полісся України
Методичні засади впровадження еко-інновацій у контексті сталого розвитку сільських територій
Наукові підходи щодо екологізації технології вирощування ячменю ярого в умовах Лівобережного Лісостепу
Поліморфізм генів RYRI, ESR, MC4R та LEP у мікропопуляції свиней великої білої породи Українскої селекції
Вплив весняного поповнення кормових запасів бджолиних сімей на виробництво ними квіткового пилку, перги та гомогенату трутневих личинок
Особливості поширення паразитозів овець у осінньо-пасовищний період
Визначення параметрів залишків дипропінату в молоці корів після застосування терапевтичних доз препарату Імкар-120
Особливості локалізації бліх роду Ctenocephalides на тілі собак
Епізоотологічні особливості перебігу демодекозу собак у місті Полтаві
Асоціативний перебіг триходектозу та гельмінтозів травного тракту в собак
Корекція відтворної функції вівцематок у ранньому післяродовому періоді
Дослідження стану дистального відділу кінцівок коней в умовах кінного клубу «Верхова їзда в Полтаві»
Гематологічні та біохімічні показники в котів і собак за наявності ктеноцефальозу
Епізоотологічні особливості перебігу трихостронгільозу гусей у господарствах Полтавської області
Вплив дієтичної кормової добавки «Апса аміновіту» на показники крові за наявності еймеріозу в перепілок
Клінічний прояв отодектозної інвазії в собак
Обґрунтування використання дексмедетомідину у кішок під час проведення оваріогістероектомії
Відновлення деталей поверхневим пластичним деформуванням
Обґрунтування експлуатаційних режимів роботи побутового подрібнювача відходів деревини
Оптимізація параметрів шліфування алмазними кругами, виготовленими з алмазних порошків із нікелевим покриттям
Розрахункова модель гравітаційного руху зернового матеріалу в похилому каналі з дискретно змінним кутом нахилу
Дослідження методів відновлення зношених деталей сільськогосподарської техніки
Експериментальне дослідження роботи гідро-пневматичного висівного апарату
Issue Date: 25-Dec-2020
Description: Науково-виробничий фаховий журнал Вісник Полтавської державної аграрної академії включено до «Переліку наукових фахових видань України» Категорія Б, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії з сільськогосподарських, ветеринарних та технічних наук (наказ Міністерства освіти і науки України № 409 від 17.03.2020 р. та № 866 від 02.07.2020 р). Виходить чотири рази на рік.
URI: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/9684
Appears in Collections:Фахові видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Вісник_4_2020.pdf12.52 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.