Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/94
Title: Управління державним боргом: зарубіжний досвід та українська реальність
Authors: Некрасенко, Лариса Анатоліївна
Бражник, Людмила Василівна
Дорошенко, Ольга Олександрівна
Keywords: державний борг
Issue Date: 2017
Abstract: У статті розглянуто складові державного боргу та методи управління ним в країнах Східної Європи. Визначено необхідність ведення раціональної та ефективної бюджетної політики, враховуючи фази економічного циклу та рівень економічного розвитку. Особливу увагу приділено вивченню особливості динаміки та досвіду управління зовнішнім боргом в Польщі, Угорщині та Україні. Розглянуто сучасний стан та структурні особливості державного боргу України. Проаналізовано існуючий стан та динаміку величини державного боргу України та його структури. Наголошено на взаємозв’язку між рівнем державного боргу та економічною безпекою країни. Визначено пріоритетні напрями управління державним боргом. З’ясовано, що реструктуризація є одним з головних напрямів активного управління боргом. Її можна розглядати як інструмент удосконалення структури боргу в напрямі збільшення терміну та зменшення вартості обслуговування. Стаття слугує гарним ілюстратором ситуації з зовнішнім боргом України та може виступати основою для подальших досліджень щодо вдосконалення як методів управління борговими зобов’язаннями країни, так і оптимізації боргових навантажень на економіку країни, що враховуючи надзвичайно великий вплив даної проблеми на соціальну сферу, є надзвичайно актуальним.
URI: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/94
Appears in Collections:Фахові видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Маи_121_236с.pdf9.56 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.