Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/9288
Title: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРЕФІКСАЛЬНИХ ДІЄСЛІВ В ЕКОНОМІЧНОМУ ТЕКСТІ
Authors: Воловик, Лариса Борисівна
Keywords: мікромодель, основа, похідна основа, словотвірна модель, словотвірна основа, словотвірне значення, словотвірний потенціал, словотворення, термін.
Issue Date: Jun-2020
Description: У статті проаналізовано словотвірні потенції твірних основ префіксальних дієслів з префіксами be-, ge-, er-, ver-, zer-, ent-, emp-, miss-, durch-, unter-, über-, um-, hinter-, wider-, wieder- у німецькій економічній термінології. Особливістю архітектоніки твірних основ префіксальних сильних і слабких дієслів є наявність у словотвірних рядах віддієслівних безафіксно-похідних іменників, утворених шляхом субстантивації основ інфінітива, конверсії основ інфінітива, конверсії основ претерита префіксальних сильних дієслів, суфіксальних іменників, складних іменників. Твірні основи дієслова реалізують дериваційні можливості за словотвірними моделями, характерними для німецької мови. Досліджено утворення безафіксно-похідних іменників від твірних основ префіксальних дієслів шляхом субстантивації основ інфінітива, конверсії основ інфінітива, конверсії основ претерита префіксальних дієслів.
URI: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/9288
Appears in Collections:Друковані видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Мова і міжкультурна комунікація_друк.pdf1.5 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.