Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/8826
Title: Фінансово-кредитна діяльність земельних банків на Полтавщині в умовах аграрних реформ кінця ХІХ-початку ХХ ст.
Authors: Краснікова, Оксана Миколаївна
Keywords: банки
кредитування
Issue Date: 2020
Description: У статті охарактеризовано фінансово-кредитну діяльність державних (Селянського і Дворянського) та акціонерних (Полтавського і Харківського) земельних банків у такому специфічному історичному регіоні, як Полтавщина. Розкрито деякі особливості функціонування вищезгаданих іпотечних установ, їх значення та роль у мобілізації земельної власності як привілейованих, так і непривілейованих станів, визначено масштаби кредитування сільськогосподарських товаровиробників, його вплив на подальшу модернізацію рослинництва і тваринництва даного регіону. Опрацьовано цілу низку досліджень діяльності земельних банків царської Росії на території Українського регіону. Доведено необхідність подальшого реформування аграрних відносин у напрямі створення ринку землі в Україні.
URI: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/8826
Appears in Collections:Друковані видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3.pdf284.56 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.