Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/8552
Title: Інституційна природа виникнення нових об’єктів обліку
Authors: Канцедал, Наталія Анатоліївна
Keywords: облік
інституційні трансформації
об’єкти обліку
трансакційні витрати
інновації
Issue Date: 2020
Description: Доведено, що виникнення нових об’єктів обліку зумовлене процесами інституційних трансформацій. Обґрунтовано необхідність інституційної адаптації бухгалтерського обліку до нових економічних реалій, що дає можливість не лише ідентифікувати нові об’єкти, а й сприяти ефективній алокації фінансових, інвестиційних, інтелектуальних та інноваційних ресурсів в економічних системах.
URI: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/8552
Appears in Collections:Друковані видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1_Kantsedal_54-57.pdfКанцедал Н. А. Інституційна природа виникнення нових об’єктів обліку. Сучасні кризові явища в економіці та проблеми облікового, контрольного та аналітичного забезпечення управління підприємством: матеріали XІІ Міжнародної науково-практичної конференції (26-27 червня 2020 р). / відп. ред. В.В. Чудовець. Вип. 12. Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2020. С. 54-57.718.12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.