Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/8359
Title: Теоретичне дослідження напружено-деформованого стану базових плит УЗРП-16
Authors: Фролов, Євгеній Андрійович
Коробко, Богдан Олегович
Попов, Станіслав Вячеславович
Keywords: напруження
момент згину
Issue Date: 2020
Description: Проведені теоретичні дослідження напружено-деформованого стану базових плит, що є основою універсальних збірно-розбірних пристосувань (УЗРП-16), котрі використовуються під час виконання зварювальних робіт у машинобудуванні. Під час розв’язування задач застосовано метод скінченних елементів. Визначено вплив силових, конструктивних параметрів на напружено-деформований стан базових плит під час їх експлуатації, а саме: записано залежності переміщень та напружень у базових плитах відносно величини моментів згину; одержано картину напружено- деформованого стану базових плит в залежності від місця прикладання моментів згину; досліджено вплив умов обпирання та закріплення плит на їх напружено- деформований стан; вивчено вплив геометричних розмірів плит на напруження та переміщення; одержано залежності напружень та переміщень від матеріалу плит. За результатами теоретичних досліджень напружено-деформованого стану базових плит одержано: епюри напружень та картини деформованих поверхонь, що є симетричними відносно центральних осей плит; максимальні значення компонент нормальних і тангенціальних напружень, що виникають в області прикладання моментів згину; напруження на поверхні прямокутних базових плит, що у 2,1 рази перевищують напруження квадратних плит за однакових умов обпирання та навантаження; напруження, що діють на поверхні плит і є напруженнями розтягу в діапазоні 10…70 МПа. З’ясовано, що квадратна форма плит, щодо напруженого стану, є переважною над прямокутною. Оптимальною умовою обпирання є закріплення плит у дев’яти точках. Вперше отримано графічні залежності для вибору товщини базових плит при дії різних за величиною експлуатаційних навантажень.
URI: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/8359
Appears in Collections:Друковані видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Попов.pdf1.46 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.