Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/8139
Title: Словотвірні потенції твірних основ префіксальних дієслів у німецькій економічній термінології
Authors: Воловик, Лариса Борисівна
Keywords: словотвірна модель, словотвірне значення, словотвірний компонент,твірна основа, похідна основа
Issue Date: 2015
Description: У статті проаналізовано словотвірні потенції твірних основ префіксальних дієслів у німецькій економічній термінології. Для архітектоніки твірних основ префіксальних сильних та слабких дієслів характерна наявність в їхніх словотвірних рядах віддієслівних безафіксно-похідних іменників, утворених шляхом субстантивації основ інфінітива, конверсії основ інфінітива, конверсії основ претериту префіксальних сильних дієслів, суфіксальних іменників, складних іменників. Твірні основи дієслова реалізують свої словотвірні можливості за словотвірними моделями, властивими німецькій мові. У статті проаналізовано утворення безафіксно-похідних іменників від твірних основ префіксальних дієслів шляхом субстантивації основ інфінітива, конверсії основ інфінітива, конверсії основ претериту префіксальних дієслів.
URI: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/8139
Appears in Collections:Друковані видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3333.pdf1.21 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.