Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/8097
Title: УЧАСТЬ ЧЕРНІГІВСЬКОГО ЗЕМСТВА У ДІЯЛЬНОСТІ «ОБЛАСНОЇ ЗЕМСЬКОЇ ПЕРЕ- СЕЛЕНСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ» (1908–1918 рр.)
Authors: Якименко, Микола Андрійович
Краснікова, Оксана Миколаївна
Keywords: Російська імперія, Україна, Чернігівське зем- ство, міграції, обласна земська організація
Issue Date: 2020
Description: статті проаналізована участь Чернігівського земства у діяльності «Обласної земської переселенської організації», яка була створена у роки столипінської аграрної реформи для сприяння українським селянам у їх прагненні переселитися на казенні землі Азіатської Росії з метою забезпечення кращих умов господарювання на землях, виділених центральними органами влади для безземельних і алоземельних селян центрально-чорноземних губерній, які брали активну участь в аграрних заворушеннях під час революції 1905–1907 років. Створена в умовах активізації аграрних перетворень, запланованих урядом Петра Столипіна, земська організація ставила перед собою мету надати всебічну допомогу у розв’язанні аграрного питання в Російській імперії. Отже, Обласна земська переселенська організація брала участь у заходах Головного управління землеробства і землевпорядкування на усіх етапах переселення селян, починаючи від формування переселенських контингентів і закінчуючи їх облаштуванням на нових міс- цях. У дослідженні використано низку архівних джерел, які вперше включені до наукового обігу.
URI: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/8097
Appears in Collections:Друковані видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
sivershuna_2020.pdf625.08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.