Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/8032
Title: Необхідність та значення державного регулювання кредитної системи в аграрному виробництві
Authors: Зоря, Олексій Петрович
Зоря, Світлана Петрівна
Салогуб, Ірина Іванівна
Keywords: кредитування
аграрне виробництво
державне регулювання
ефективність
стимулювання
Issue Date: 2019
Description: У статті здійснено обґрунтування необхідності та визначено значення державного регулювання кредитної системи в аграрному виробництві. Зазначено, що під державним регулюванням кредитної системи в аграрному виробництві розуміється організаційно-економічний та правовий вплив держави на порядок формування й функціонування інституційних форм кредитної підтримки аграрних товаровиробників, що забезпечує зворотні джерела фінансування процесів виробництва сільськогосподарської продукції та відтворення суспільних благ. Встановлено, що державне регулювання кредитної системи в сільському господарстві здійснюється у формі розроблення спеціальних норм, правил, процедур, що сприяють полегшенню взаємодії аграрних товаровиробників та їх кредиторів задля реалізації своїх економічних інтересів. Визначено, що державне регулювання аграрного кредитування відрізняється складною структурою й цілісною, внутрішньо узгодженою сукупністю нормативно визначених інструментів державного впливу, розроблених з урахуванням дії економічних законів і спрямованих на створення умов для фінансового забезпечення процесу сільськогосподарського виробництва та відтворення суспільних благ.
URI: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/8032
Appears in Collections:Фахові видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Причорномоські_економічн_студії_2019_48(1)_Зоря.pdfЗоря О. П., Зоря С. П., Салогуб І. І. Необхідність та значення державного регулювання кредитної системи в аграрному виробництві. Причорноморські економічні студії. 2019. Вип. 48. С. 98–102.355.3 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.