Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/7910
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorШостя, А. М.-
dc.contributor.authorПавлова, І. В.-
dc.contributor.authorЧухліб, Є. В.-
dc.contributor.authorКузьменко, Л. М.-
dc.contributor.authorКодак, Т. С.-
dc.contributor.authorБерезницький, В. І.-
dc.contributor.authorШаферівський, Б. С.-
dc.date.accessioned2020-06-02T10:19:37Z-
dc.date.available2020-06-02T10:19:37Z-
dc.date.issued2020-01-25-
dc.identifier.issn2415-3354-
dc.identifier.issn2415-3362(Online)-
dc.identifier.urihttp://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/7910-
dc.descriptionВ сучасних умовах при різкій зміні клімату головним фактором зростання продуктивності тва-рин насамперед є впровадження інтенсивних технологій з використанням біологічно активних доба-вок, які є екологічно чистими та спрямовані на розкриття адаптаційних властивостей організму в умовах теплових стресів. Метою досліджень було встановити вплив речовин гумінової природи на прооксидантно-антиоксидантний гомеостаз у крові кнурів-плідників різних порід під час дії тепло-вого стресу. В експерименті використані дорослі кнури-плідники двох порід – полтавської м’ясної (ПМ) та червоно-білопоясої м’ясної (ЧБП), аналоги за віком, живою масою та якістю спермопроду-кції, яким згодовували біологічно активну кормову добавку «Гумілід» в період теплового стресу. Встановлено вплив речовин гумінової природи на прооксидантно-антиоксидантний гомеостаз у кро-ві кнурів-плідників різних порід під час дії теплового стресу. У період теплового стресу у крові кну-рів-плідників прооксидантно-антиоксидантний гомеостаз зміщується в напрямі прискорення проце-сів пероксидного окиснення. Такі зміни супроводжувалися зниженням активності супероксиддисму-тази у представників ПМ (р<0,05) і ЧБП (р<0,01), вмісту відновленого глутатіону та аскорбінової кислоти з паралельним збільшенням активності каталазиuk_UA
dc.subjectречовини гумінової природиuk_UA
dc.subjectкровuk_UA
dc.subjectтепловий стресuk_UA
dc.subjectпрооксидантно-антиоксидантний гомеостазuk_UA
dc.subjectкнури-плідникиuk_UA
dc.titleВПЛИВ ГУМАТІВ НА ПРООКСИДАНТНО-АНТИОКСИДАНТНИЙ ГОМЕОСТАЗ У КНУРІВ-ПЛІДНИКІВ ПІД ЧАС ТЕПЛОВОГО СТРЕСУuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
local.department6.3 Кафедра технології виробництва продукції тваринництваuk_UA
Appears in Collections:Друковані видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Стаття Шостя А. М....Вплив гуматів на прооксидантно-антиоксидантний гомеостаз у кнурів плідників під час теплового стресу.pdfВ сучних умовах при різкій зміні клімату головним фактором зростання продуктивності тва-рин насамперед є впровадження інтенсивних технологій з використанням біологічно активних доба-вок, які є екологічно чистими та спрямовані на розкриття адаптаційних властивостей організму в умовах теплових стресів. Метою досліджень було встановити вплив речовин гумінової природи на прооксидантно-антиоксидантний гомеостаз у крові кнурів-плідників різних порід під час дії тепло-вого стресу. В експерименті використані дорослі кнури-плідники двох порід – полтавської м’ясної (ПМ) та червоно-білопоясої м’ясної (ЧБП), аналоги за віком, живою масою та якістю спермопроду-кції, яким згодовували біологічно активну кормову добавку «Гумілід» в період теплового стресу. Встановлено вплив речовин гумінової природи на прооксидантно-антиоксидантний гомеостаз у кро-ві кнурів-плідників різних порід під час дії теплового стресу. У період теплового стресу у крові кну-рів-плідників прооксидантно-антиоксидантний гомеостаз зміщується в напрямі прискорення проце-сів пероксидного окиснення. Такі зміни супроводжувалися зниженням активності супероксиддисму-тази у представників ПМ (р<0,05) і ЧБП (р<0,01), вмісту відновленого глутатіону та аскорбінової кислоти з паралельним збільшенням активності каталази.1.04 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.