Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/7910
Title: ВПЛИВ ГУМАТІВ НА ПРООКСИДАНТНО-АНТИОКСИДАНТНИЙ ГОМЕОСТАЗ У КНУРІВ-ПЛІДНИКІВ ПІД ЧАС ТЕПЛОВОГО СТРЕСУ
Authors: Шостя, А. М.
Павлова, І. В.
Чухліб, Є. В.
Кузьменко, Л. М.
Кодак, Т. С.
Березницький, В. І.
Шаферівський, Б. С.
Keywords: речовини гумінової природи
кров
тепловий стрес
прооксидантно-антиоксидантний гомеостаз
кнури-плідники
Issue Date: 25-Jan-2020
Description: В сучасних умовах при різкій зміні клімату головним фактором зростання продуктивності тва-рин насамперед є впровадження інтенсивних технологій з використанням біологічно активних доба-вок, які є екологічно чистими та спрямовані на розкриття адаптаційних властивостей організму в умовах теплових стресів. Метою досліджень було встановити вплив речовин гумінової природи на прооксидантно-антиоксидантний гомеостаз у крові кнурів-плідників різних порід під час дії тепло-вого стресу. В експерименті використані дорослі кнури-плідники двох порід – полтавської м’ясної (ПМ) та червоно-білопоясої м’ясної (ЧБП), аналоги за віком, живою масою та якістю спермопроду-кції, яким згодовували біологічно активну кормову добавку «Гумілід» в період теплового стресу. Встановлено вплив речовин гумінової природи на прооксидантно-антиоксидантний гомеостаз у кро-ві кнурів-плідників різних порід під час дії теплового стресу. У період теплового стресу у крові кну-рів-плідників прооксидантно-антиоксидантний гомеостаз зміщується в напрямі прискорення проце-сів пероксидного окиснення. Такі зміни супроводжувалися зниженням активності супероксиддисму-тази у представників ПМ (р<0,05) і ЧБП (р<0,01), вмісту відновленого глутатіону та аскорбінової кислоти з паралельним збільшенням активності каталази
URI: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/7910
ISSN: 2415-3354
2415-3362(Online)
Appears in Collections:Друковані видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Стаття Шостя А. М....Вплив гуматів на прооксидантно-антиоксидантний гомеостаз у кнурів плідників під час теплового стресу.pdfВ сучних умовах при різкій зміні клімату головним фактором зростання продуктивності тва-рин насамперед є впровадження інтенсивних технологій з використанням біологічно активних доба-вок, які є екологічно чистими та спрямовані на розкриття адаптаційних властивостей організму в умовах теплових стресів. Метою досліджень було встановити вплив речовин гумінової природи на прооксидантно-антиоксидантний гомеостаз у крові кнурів-плідників різних порід під час дії тепло-вого стресу. В експерименті використані дорослі кнури-плідники двох порід – полтавської м’ясної (ПМ) та червоно-білопоясої м’ясної (ЧБП), аналоги за віком, живою масою та якістю спермопроду-кції, яким згодовували біологічно активну кормову добавку «Гумілід» в період теплового стресу. Встановлено вплив речовин гумінової природи на прооксидантно-антиоксидантний гомеостаз у кро-ві кнурів-плідників різних порід під час дії теплового стресу. У період теплового стресу у крові кну-рів-плідників прооксидантно-антиоксидантний гомеостаз зміщується в напрямі прискорення проце-сів пероксидного окиснення. Такі зміни супроводжувалися зниженням активності супероксиддисму-тази у представників ПМ (р<0,05) і ЧБП (р<0,01), вмісту відновленого глутатіону та аскорбінової кислоти з паралельним збільшенням активності каталази.1.04 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.