Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/785
Title: Концептуальні засади діагностики економічної безпеки аграрної сфери
Authors: Плаксієнко, Валерій Якович
Назаренко, Інна Миколаївна
Keywords: Економічна безпека
Агросфера, економічна безпека, діагностика, оцінювання, фінансова безпека, фінансові індикатори.
Issue Date: 2016
Publisher: Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця
Abstract: У статті досліджено понятійно-категоріальний апарат дефініції «економічна безпека», систематизовано етапи алгоритмічного моделювання процесу діагностики економічної безпеки, виокремлено та обґрунтувано ключові індикатори оцінювання рівня економічної безпеки аграрної сфери.
Description: Плаксієнко В. Я. Концептуальні засади діагностики економічної безпеки аграрної сфери / В. Я. Плаксієнко, І. М. Назаренко // Бізнес. Інформ. - 2016. - № 12. - С. 127-132.
URI: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/785
ISSN: 2311-116Х
Appears in Collections:Фахові видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Плаксієнко В.Я., Назаренко І.М..pdf441.38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.