Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/7837
Title: ВIСНИК ПОЛТАВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ АКАДЕМІЇ
Authors: Пилипченко, А. В.
Пісковий, М. Б.
Горобець, М. В.
Міщенко, О. В.
Харченко, Ю. В.
Харченко, Л. Я.
Куценко, О. М.
Ляшенко, В. В.
Коренчук, Є. В.
Дрозда, В. Ф.
Фокін, А. В.
Ключевич, М. М.
Столяр, С. Г.
Гриценко, О. Ю.
Білоцерківська, Л. В.
Шокало, Н. С.
Бажан, Б. О.
Озаров, А. С.
Василишина, О. В.
Ткач, О. В.
Дикун, О. В.
Жеребко, В. М.
Дикун, М. О.
Мороз, В. В.
Никитюк, Ю. А.
Жемела, Г. П.
Баган, А. В.
Бараболя, О. В.
Шакалій, С. М.
Чайка, Т. О.
Капшук, Н. О.
Шостя, А. М.
Павлова, І .В.
Чухліб, Є. В.
Кузьменко, Л. М.
Кодак, Т. С.
Березницький, В. І.
Шаферівський, Б. С.
Усенко, С. О.
Сябро, А. С.
Поліщук, А. А.
Мороз, О. Г.
Бірта, Г. О.
Ільченко, М. О.
Гиря, В. М.
Метлицька, О. І.
Усачова, В. Є.
Мироненко, О. І.
Слинько, В. Г.
Войтенко, С. Л.
Желізняк, І. М.
Карунна, Т. І.
Шаферівський, Б. С.
Сорока, Н. М.
Омельяненко, О. Є.
Євстаф’єва, В. О.
Личман, А. С.
Мельничук, В. В.
Чубаров, І. В.
Дубова, О. А.
Карпюк, В. В.
Дубовий, А. А.
Рибачук, Ж. В.
Галатюк, О. Є.
Демчук, Ю. С.
Антонюк, А. А.
Солодка, Л. О.
Кулинич, С. М.
Oмельченко, Г. О.
Aвраменко, Н. O.
Зезекало, M. A.
Мостовий, С. O.
Слободян, С. О.
Гутий, Б. В.
Бердник, В. П.
Бердник, І. Ю.
Ушкалов, В. О.
Нагорна, Л. В.
Юськів, І. Д.
Мельничук, В. В.
Голопура, С. І.
Цвіліховський, М. І.
Остап’юк, А. Ю.
Гутий, Б. В.
Киричко, Б. П.
Худолій, І. В.
Звенігородська, Т. В.
Самойленко, Т. В.
Арендаренко, В. М.
Антонець, А. В.
Ярошенко, П. М.
Арендаренко, В. М.
Keywords: каннабіноїди, тетрагідроканнабінол (ТГК), каннабінол (КБН), каннабідіол (КБД), каннабігерол (КБГ), каннабіхромен (КБХ), ферменти, прекурсори, селекція.
бішофіт, стимулятори росту, ростові процеси, онтогенез сортів ячменю, передпосівна обробка.
кукурудза, ознака, зразки, сорт, популяція, продуктивність, озерненість, скорос- тиглість, селекційна цінність.
самиці, трофіка, динаміки яйцекладки, життєздатність яєць, пошарова локалі- зація яєць, личинок та діапаузуючих лялечок у грунті.
жито озиме, агроценоз, збудники, грибні хвороби, шкідники.
горох, норма висіву, забур’яненість, насіннєва продуктивність.
плоди вишні, ферменти, інтенсивність дихання, каталаза.
цикорій коренеплідний, урожайність, маса 1000 насінин, схожість, підпокривні культури, післяукісні і післяжнивні посіви.
соя, ґрунтові та післясходові гербіциди, бакові суміші, пластидні пігменти, фо- тосинтетичний потенціал, продуктивність.
соснові насадження, фітомаса, категорії лісів, конверсійні коефіцієнти, поглинання вуглецю.
сорт, борошно, спіруліна, хміль, закваска, технологія.
лактація, удій, жиро- і білковомолочність, коефіцієнт молочності.
речовини гумінової природи, кров, тепловий стрес, прооксидантно- антиоксидантний гомеостаз, кнури-плідники.
репродукція, штучне осіменіння, свині, гормони, синхронізація, опорос, поросята
генотип, кнури-плідники, статева активність, спермо- продуктивність, гени, ACTN1, FSHβ.
корови, молочна продуктивність, лінія, умовна кровність за голштинською поро- дою, вбирне схрещування, вплив бугая.
трихуроз, вівці, мікстінвазії, гельмінтози, форми перебігу.
Дексмедетомідин, Седазин, Бутомідор, аналгезія, анестезія, Пропофол.
демодекоз, собаки, асоційований перебіг, гельмінтози, екстенсивність інвазії.
кози, стронгілятози травного каналу, лікування, антигельмінтні препарати, екстенс- та інтенсефективність.
система гемостазу, вагітність, самки собак, синдром ДВЗ, математичний сплайн-інтерполяційний аналіз.
Імунобактерин-D, собаки, сироватка крові, кальцій, АЛТ.
травми в коней, деформації копит, хвороби копит, рани, хірургічна патологія.
токсикологія, Кадмій, Свинець, каталаза, супероксиддисмутаза, відновлений глутатіон.
мікоплазми, селективні поживні мікоплазменні середовища, сироватка крові, екстракт дріжджів.
нематодози, трематодози, велика рогата худоба, поширення, епізоотична ситуація.
гуси, гельмінти, трематоди, цестоди, нематоди, акантоцефали, хіміотерапевтичні препарати, антигельмінтики.
колостральний імунітет, молозиво, сироватка крові, альбуміни, гаптоглобін, но- вонароджені телята, мембраностабіл.
кури-несучки, токсикологія, важкі метали, Кадмій, імунна система.
пульпит, травма зуба, пломбирование, кариес, собаки.
зерно, силос, гвинтовий канал, кут спуску. рівняння руху.
машинно-тракторний агрегат, математична модель, комбінований посівний агрегат, стійкість та керованість руху, узагальнені координати.
Issue Date: 27-Mar-2020
Description: СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО, СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ЕКОЛОГІЯ, СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ТВАРИННИЦТВО, ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА, ТЕХНІЧНІ НАУКИ
URI: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/7837
Appears in Collections:Фахові видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Вісник_1_2020.pdf7.61 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.