Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/7828
Title: ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЇ «РИЗИК» (ФЛОСОФСЬКО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ) / Проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління підприємницькою діяльністю : матеріали ІІ Міжнар. наук. – практ. конф., присвяченої 100-річчю Полтавської державної аграрної академії (м. Полтава, 23 квітня 2020 р.) / за ред. Плаксієнка В. Я., Пилипенко К. А. Полтава : Видавництво ПП «Астрая», 2020. 705 с.
Authors: Шейко, Сергій Володимирович
Колодій, Олена Сергіївна
Keywords: Категорія "ризик", методи пізнання, систематизація наукового знання, економічні аспекти категорії "ризик"."
Issue Date: 23-Apr-2020
Description: Аналізуються філософсько-економічні підходи щодо визначення становлення та існування в науковому пізнанні категорії "ризик".
URI: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/7828
ISBN: 978-617-7669-65-3
Appears in Collections:Друковані видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ІІ Міжн_конф_ПДАА_23.04.20 (1).pdf7.27 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.