Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/7790
Title: Методика викладання дисциплін економічного блоку в умовах трансформації системи вищої освіти. Збірник наукових праць науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу Полтавської державної аграрної академії за підсумками науково-дослідної роботи в 2019 році (м. Полтава, 22-23 квітня 2019 року). Полтава : РВВ ПДАА, 2020.
Authors: Кончаковський, Євген Олегович
Дорошенко, Андрій Петрович
Єгорова, Олена Володимирівна
Keywords: методика викладання
Issue Date: 2020
Description: Викладання всіх економічних дисциплін ведеться на основі загальних методичних вимог. Але для навчання за окремими дисциплінами потрібно своя, спеціальна, методика, яка зможе відобразити специфіку змісту предмета.
URI: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/7790
Appears in Collections:Друковані видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Виклад конф_2020.pdf1.47 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.