Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/712
Title: Особливості використання організаційних форм і методів навчання в процесі формування прогностичних умінь майбутніх менеджерів-аграріїв
Authors: Антонець, Анатолій Вікторович
Keywords: організаційні форми навчання, методи навчання, прогностичні вміння, природничо-наукові дисципліни
Issue Date: 2013
Publisher: Дидактика математики: проблеми і дослідження : міжнародний збірник наукових робіт / редкол. : О.І. Скафа (наук. ред.) та ін.; Донецький нац.. ун-т; Інститут педагогіки Акад. пед. наук України; Національний пед. Ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Донецьк
Series/Report no.: Вип. 39;
Abstract: В дослідженні розглядаються особливості використання лекцій, практичних, лабораторних занять та самостійної роботи студентів, спрямованих на ефективне формування прогностичних умінь у майбутніх менеджерів, в процесі вивчення ними природничо-наукових та загальноекономічних дисциплін
URI: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/712
Appears in Collections:Фахові видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
стаття_Антонець.pdf146.17 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.