Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/7094
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorЗоря, Світлана Петрівна-
dc.contributor.authorЧумак, Валентина Дмитрівна-
dc.contributor.authorМисник, Тетяна Григорівна-
dc.date.accessioned2020-02-04T07:57:33Z-
dc.date.available2020-02-04T07:57:33Z-
dc.date.issued2018-12-
dc.identifier.urihttp://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/7094-
dc.descriptionУ статті досліджено сутність та значення страхового ринку як ключової ланки забезпечення сталого розвитку національної економіки, поліпшення інвестиційного клімату в державі. На основі узагальнення наукових підходів до трактування дефініції страхового ринку, визначено, що страховий ринок є формою економічних відносин, об’єктом яких є купівля продаж страхового захисту, реалізація якого забезпечується на основі механізму перерозподілу фінансових ресурсів страховиків та страхувальників. Проаналізовано стан та особливості функціонування страхового ринку України, зокрема, досліджено динаміку абсолютних та відносних показників, серед яких: загальна кількість компаній (у тому числі «life» та «non-life»); обсяг акумульованих страхових платежів; вартість страхових виплат у результаті настання страхового випадку; обсяг вихідного перестрахування; рівень валових та чистих виплат; частку валових премій у відношенні до ВВП; частка вихідного перестрахування у співвідношенні до валових страхових премій; вартість страхових резервів, активів та сплаченого статутного капіталу страховика. Визначено основні фактори, що вплинули та чисельність страхових компаній на ринку фінансово посередництва. Визначено місце страхування в економіці України та рівень розвитку страхової культури. Наведено найбільш поширені види страхових послуг з позиції попиту страхувальників. Досліджено склад та структуру валових страхових премій, визначено основні тенденції їх зміни. Визначено структуру валових страхових виплат. Досліджено особливості здійснення вихідного перестрахування з метою мінімізації ризикового навантаження страховиків та формування підґрунтя для забезпечення фінансової стійкості й платоспроможності. Проведено оцінку структури активів дозволених для представлення коштів страхових резервів, розміщення коштів технічних резервів та резервів зі страхування життя. Визначено основні проблеми та перспективні напрями розвитку страхового ринку України в контексті підвищення ефективності функціонування та конкурентоспроможності галузі страхування та підйому економіки в цілому.uk_UA
dc.subjectстраховий ринокuk_UA
dc.subjectстрахова компаніяuk_UA
dc.subjectстрахова преміяuk_UA
dc.subjectстрахове відшкодуванняuk_UA
dc.subjectперестрахуванняuk_UA
dc.subjectефективністьuk_UA
dc.subjectстрахова культураuk_UA
dc.titleОсобливості функціонування страхового ринку в Україніuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
local.department5.6 Кафедра фінансів і кредитуuk_UA
Appears in Collections:Фахові виданняItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.