Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/686
Title: Теоретичні аспекти управління економічною безпекою підприємства
Authors: Потапюк, Ірина Петрівна
Годловський, Артем
Keywords: безпека, економічна безпека підприємства, управління економічною безпекою, принципи економічної безпеки, функціональні складові економічної безпеки підприємства.
Issue Date: 2016
Publisher: Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Series/Report no.: Проблеми і перспективи розвитку підприємництва;
Abstract: У публікації підлягають розгляду питання щодо теоретичного обґрунтування управління економічною безпекою підприємства. Мета статті полягає у поглибленні теоретичних аспектів щодо управління економічною безпекою підприємства. Предметом даного дослідження виступають теоретичні та методичні положення процесу управління економічною безпекою підприємства. Під час роботи над статтею нами було використано метод узагальнення та порівняння, метод аналогії, метод графічного зображення даних. Визначено, що головною складовою забезпечення безпеки підприємства загалом є економічна безпека суб’єкта господарювання. Відмічено, що під економічною безпекою підприємства розуміємо забезпечення такого стану функціонування підприємства, який передбачає досягнення позитивного економічного ефекту шляхом одержання прибутку та задоволення потреб споживачів. Досліджено тлумачення поняття «економічна безпека», звідки бачимо, що різні автори використовують різноманітні визначення поняття економічної безпеки підприємства, але більшість з них одностайні в тому, що керівництво підприємства має забезпечити ефективне використання ресурсів, задіяних для подолання загроз у досягненні цілей бізнесу. Встановлено, що головною метою економічної безпеки підприємства є гарантія його стабільного та максимально ефективного функціонування в нинішній час і високий потенціал розвитку в майбутньому. Виокремлено основні принципи економічної безпеки.
URI: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/686
ISSN: 2226-8820
Appears in Collections:Фахові видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Потапюк, Годловський.pdfПотапюк І.П. Теоретичні аспекти управління економічною безпекою підприємства / І.П. Потапюк, А.Т. Годловський // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва: Зб. наук. пр. Харків. нац. автомобільно-дорожнього університету. – №2 (13) , том 1. – 2016. – Харків: ХНАДУ, 2016. – С. 25-30.318.08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.