Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/653
Title: Оцінка ризиків підприємницької діяльності
Other Titles: Наукові та прикладні аспекти удосконалення бухгалтерського обліку, економічного контролю та системи оподаткування : [колективна монографія] / за заг. ред. В.Я. Плаксієнка.
Authors: Єгорова, Олена Володимирівна
Тютюнник, Марина Сергіївна
Keywords: Ризик, підприємницький ризик
Issue Date: 2018
Publisher: ПДАА
Abstract: Будь-якій підприємницькій діяльності властивий ризик, успішність забезпечується не уникненням ризиків, а їх виявленням, оцінкою ймовірності настання певної події та її наслідків, прийняттям рішення з мінімізації ризиків. Отже, досягнення високого рівня конкурентоспроможності неможливе без управління підпpиємницьким pизиком.
URI: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/653
Appears in Collections:Фахові видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Єгорова_Тютюнник.pdf2.15 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.