Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/6512
Title: ВIСНИК ПОЛТАВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ АКАДЕМІЇ
Authors: Шевніков, М. Я.
Кондратенко, Т. Є.
Трохимчук, А. І.
Гончарук, Ю. Д.
Павленко, М. І.
Господаренко, Г. М.
Трус, О. М.
Коваль, В. В.
Наталочка, В. О.
Ткаченко, С. К.
Міненко, О. В.
Глущенко, Л. Д.
Хоменко, Л. В.
Дорощенко, Ю. Л.
Алєйнікова, Т. Л.
Артеменко, Л. В.
Вакуленко, В. М.
Біланович, О. Л.
Васфилова, Е. С.
Багаутдинова, Р. А.
Самойлік, М. С.
Чудан, К. А.
Шуліка, А. О.
Солодушко, В. П.
Гангур, В. В.
Сокирко, П. Г.
Тоцький, В. М.
Ласло, О. О.
Курдюкова, О. М.
Силенко, О. С.
Соколовська, І. М.
Дем'янова, Г. В.
Рак, В. В.
Горошко, В. В.
Борисенко, Л. Д.
Катаєва, Т. Є.
Харитонов, М. М.
Жиленко, М. І.
Криваковська, Р. В.
Гулай, О. В.
Гулай, В. В.
Бірта, Г. О.
Чорний, М. В.
Митрофанов, О. О.
Гиря, В. М.
Шапченко, В. В.
Усачова, В. Є.
Булавенко, Р. В.
Бердник, В. П.
Бердник, І. Ю.
Бердник, В. П.
Бублик, О. О.
Бердник, І. Ю.
Духницький, В. Б.
Міластная, А. Г.
Морозенко, Д. В.
Тимошенко, О. П.
Петренко, А. А.
Коне, М. С.
Семенко, М. А.
Шарий, Г. І.
Кузьменко, О. Б.
Тютюнник, Ю. М.
Супрун, О. М.
Краснікова, О. М.
Пустяк, О. В.
Загороднюк, О. В.
Смердов, А. А.
Соколов, С. Є.
Смердова, Т. А.
Горик, О. В.
Ковальчук, С. Б.
Смердов, А. А.
Бульба, Є. М.
Ришард, Титко
Калініченко, А. В.
Калініченко, В. М.
Петровський, О. М.
Волков, С. І.
Стріла, Г. П.
Герман, М. М.
Григорів, Я. Я.
Біндюг, Д. О.
Позднякова, Т. С.
Наливайська, Н. М.
Гологурська, О. І.
Keywords: соя, технологія вирощування, біологічні, фізичні та хімічні засоби.
яблуня, сорти, адаптивність, скороплідність, урожайність, стабільність плодоношення, якість плодів.
родючість, кислотність, азот, фосфор, калій, чорнозем опідзолений, удо- брення, польова сівозміна, структура ґрунту, водостійкість.
ГДК (гранично допустима концентрація), хлорорганічні пестициди, ЗКП (залишкова кількість пестицидів), МДР (макси- мально допустимий рівень), фосфорорганічні пестициди, ДДТ, γ-ГХЦГ, атразин, симазин, дурсбан, метафос, базудін, фозалон, фосфамід.
ґумус, аміачний, нітратний азот, система удобрення.
эхинацея бледная, сорт Красавица прерий, Средний Урал, фруктозосодержащие полисахариды.
біогаз, енерґетичний потенціал, біоенерґетика, біоенерґетичні ресурси.
овес, сорти, селекція, вихідний матеріал, продуктивність.
соняшник, способи обробітку ґрунту, ґрунтообробні знаряддя, продуктивність, економічна ефективність.
точне землеробство, ГІС-технології, система глобального позиціювання.
забур’яненість, видовий склад, кількісний склад, обробіток ґрунту, сівозміна.
кукурудза, самозапилена лінія, білок, крохмаль, ознака, гетерозис.
підвиди кукурудзи, зерно, стовпчики з приймочками, харчові якості, використання, врожайність, добрива.
агроекологічні заходи, регулятор росту, ураження, грибкова інфекція.
селекція, цибуля ріпчаста, сорт, добір, випробування, врожайність.
селекція, кабачок, сорт, випробування, врожайність.
вертикальне засолення, математичне моделювання, прогноз, рекультиваційний шар, шахтні відвали.
фітоценози справжніх заплавних лук, патогенні лептоспіри, біохімічний вплив.
кров, біохімічні показники крові, загальний білок, альбуміни, глобуліни, кальцій, фосфор, ґамма-глобуліни.
відсталі в рості поросята, дорощування, показники резистентності, інтенсивність росту та розвитку.
порода, в‘єтнамська вислочеревна, велика біла, репродуктивні якості, м‘ясність, фізико-хімічні властивості, морфологічні особливості.
антиоксиданти, ембріогенез, перекисне окислення ліпідів, печінка, найдовший м’яз спини, плоди, новонароджені поросята.
мікоплазми, «місцеві штами», вакцина, поросята, свиногосподарство.
мікоплазми, ахолеплазми, атенуйовані штами, вакцина, поросята, ад’юванти; клінічні, гематологічні та імунологічні показники.
нестероїдні протизапальні засоби, жарознижуючі препарати, температура, ізамбен.
геморенальні індекси, собаки, коти, діагностика.
собака, кішка, кишечник, унцинаріоз, мікроорганізм, живильне середовище.
земельний сервітут, лінійні комунікації, лінія електропередачі
страхування, земельна ділянка, якісний стан, оцінка збитків.
фінансові результати, рентабельність, факторний аналіз, структура при- бутку, прибуток від операційної діяльності, чистий прибуток.
господарський механізм, регулювання економіки, господарські зв’язки, закони ринку.
Полтавський земельний банк, іпотека, кредити, земельні угіддя.
цільове фінансування, капітальні інвестиції, комунальне унітарне підприємс- тво, статутний капітал, додатковий капітал.
ринок, структура ринку, попит, пропозиція, ціна, ринкова інфраструктура.
аграрний ринок, виробник, оптовий продовольчий ринок, реалізація, споживач.
біоелектроімпедансометрія, біодіелектрометрія, якість продуктів, фізіоло- гічні характеристики у сільськогосподарських тварин.
лінійний диференціальний оператор, дельта-функція, функція Хевісайда, узагальнена функція, функція Гріна
швидкість вітру, датчик вітру, вітрогенератор, аграрно-промисловий ком- плекс, розподіл Вейбула, відновлювані джерела енерґії.
тепловий насос, коефіцієнт потужності, система теплозабезпечення, низь- ко потенційне джерело тепла, робочий цикл.
опромінення, частота, інтенсивність, насіння, екологічна безпека, генератор.
екологобезпечні технології, землеустрій, ефективне землекористування.
екологобезпечні технології, землеустрій, ефективне землекористування.
мінеральні добрива, урожайність, технології, рижій.
свині, норма годівлі, ритмічна годівля, біоритм, осциляція, продуктивність.
відтворювальна здатність, багато- і великоплідність, генотип, схрещування, індекс, поєднання.
кози, шум, клініко-фізіологічний стан, кров, щитоподібна залоза, біохімічні показники.
М. аvium, кури, патогенність.
Issue Date: 25-Mar-2011
Description: СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО, СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ТВАРИННИЦТВО, ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА, ЕКОНОМІКА, ТЕХНІЧНІ НАУКИ, СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО
URI: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/6512
Appears in Collections:Фахові видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_стор_2011.pdf511.92 kBAdobe PDFView/Open
1.pdf489.46 kBAdobe PDFView/Open
01_сг_росл_2011.pdf1.44 MBAdobe PDFView/Open
02_сг_твар_2011.pdf408.66 kBAdobe PDFView/Open
03_вет_мед_2011.pdf415.62 kBAdobe PDFView/Open
04_економ_2011.pdf649.04 kBAdobe PDFView/Open
05_техн_2011.pdf699 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.