Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/6405
Title: Лінгводидактичні та методичні засади розробки електронних навчальних посібників з іноземної мови для студентів немовних ЗВО
Authors: Воскобойник, Валентина Іванівна
Іщенко, Валентина Леонідівна
Кришталь, Аліна Михайлівна
Keywords: електронний навчальний посібник; лінгводидактичні принципи; методичні засади; структура; компетентності
Issue Date: 2019
Description: У епоху глобалізації іноземна мова є важливим засобом міжкультурного спілкування, а отже пошук ефективних методологій та принципів розробки навчально-методичних матеріалів має відповідати вимогам сучасності та бути спрямованим на реалізацію психолого-педагогічних цілей навчання. Стратегічними напрямами розвитку сучасної вищої освіти є формування у майбутніх фахівців важливих мовленнєвих компетентностей, які необхідні для обраної професійної діяльності. На сьогодні вивчення іноземних мов неможливе без комп’ютерних технологій. Ось чому все актуальнішим завданням є розробка і використання в навчальному процесі електронних навчальних посібників, що створюються iз застосуванням інформаційних технологій. Саме тому мата статті полягає у визначенні лінгводидактичних засад розробки електронних навчальних посібників з іноземної мови в немовних ВНЗ та аналізі особливості їх структури й використання для формування різних складових іншомовної компетенції майбутніх фахівців.
URI: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/6405
Appears in Collections:Друковані видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Витоки_23_Воскобойник.pdfВоскобойник В., Іщенко В., Кришталь А. Лінгводидактичні та методичні засади розробки електронних навчальних посібників з іноземної мови для студентів немовних ЗВО // Витоки педагогічної майстерності: зб. наук. праць. Серія «Педагогічні науки» / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава, 2019. Випуск 22. – С. 41 – 44.1.03 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.