Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/636
Title: Підвищення стійкості деталей проти зношування двигунів сільськогосподарської техніки
Authors: Лапенко Тарас Григорович
Прасолов Євген Якович
Бондаренко Олексій Юрійович
Keywords: зносостійкість
фосфатування
припрацювання
конверсійне покриття
наноматеріали
антифрикційність
Issue Date: 2014
Publisher: Полтавська державна аграрна академія
Abstract: Підвищення стійкості деталей проти зношування двигунів сільськогосподарської техніки обґрунтована необхідністю покриття поверхонь спряжених дета¬лей неорганічними, неметалевими, фосфатними плів¬ками. Підібрано та обґрунтовано технологічний про¬цес, умови підготовки вихідних матеріалів та склад робочого розчину за визначеної температури. Вста¬новлено за результатами досліджень залежності: температури робочого розчину від концентрації; лінійної швидкості в контрольних точках від величи¬ни зношення поверхні зразків. Запропоновані рекомен¬дації щодо реалізації технології нанесення антифрик¬ційного покриття у виробництві. Технологічний про¬цес нанесення конверсійних покриттів із насиченням їх наноматеріалами апробований для виготовлення деталей тертя двигунів сільськогосподарської техні¬ки і мас достатню комерційну привабливість.
Description: Лапенко Т.Г., Прасолов Є.Я. Підвищення стійкості деталей проти зношування двигунів сільськогосподарської техніки. Вісник Полтавської державної аграрної академії. Полтава. 2014. Вип. № 4 (75). С.95-101.
URI: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/636
Appears in Collections:Фахові виданняItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.