Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/6282
Title: Становлення кооперації в українському селі: історико-економічні аспекти
Authors: Пантелеймоненко, Андрій Олексійович
Keywords: кооперація, кооперативи, сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, споживчі кооперативи, кредитні кооперативи
Issue Date: 2006
Description: Пантелеймоненко А.О. Становлення кооперації в українському селі: історико-економічні аспекти: Монографія / Андрій Олексійович Пантелеймоненко. – Полтава: РВЦ ПУСКУ, 2006. – 227 с. Монографія охоплює широке коло питань теорії, історії та практики українського кооперативного руху другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Основний акцент зроблено на процесі становлення сільської кооперації, яка займала домінуюче місце у дорадянський час. На основі цілого комплексу джерел, значна частина з яких використана вперше, відображено роль кооперативних організацій в процесі зміцнення ринкових відносин на селі. Піднято широке коло питань теорії організації споживчих, сільськогосподарських та кредитних кооперативів і їхніх об’єднань.
URI: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/6282
ISBN: 966-7971-38-4
Appears in Collections:Друковані видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
МОНОГРАФІЯ_ВОСТ.doc2.84 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.