Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/5982
Title: Фреймові моделі афіксальних прикметників в англомовній економічній терміносистемі
Authors: Воскобойник, Валентина Іванівна
Keywords: акціональний фрейм, англомовна економічна терміносистема, афіксальний прикметник, компаративний фрейм, посесивний фрейм, предметний фрейм, префікс, суфікс, термін.
Issue Date: 2017
Description: У статті досліджено фреймові моделі афіксальних прикметників – англомовних економічних термінів – відповідно до класифікації С. Жаботинської. Проаналізовано афіксальні прикметники, які функціонують в англомовній економічній терміносистемі, співвідносні з чотирма фреймовими моделями: акціональною, предметною, компаративною й посесивною.
URI: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/5982
Appears in Collections:Друковані видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Воскобойник 2017.pdfВоскобойник В. Фреймові моделі афіксальних прикметників в англомовній економічній терміносистемі // Валентина Воскобойник. – Мова і міжкультурна комунікація. – Збірник наукових праць. – Випуск 1. – Полтава : ПУЕТ, 2017. – С.1 – 25.225.52 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.