Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/568
Title: Оцінка методичних підходів діагностики кризового стану та банкрутства підприємств
Authors: Чумак, Валентина Дмитрівна
Горпинченко, Катерина Миколаївна
Стволова, Анна Олексіївна
Keywords: кризовий стан
банкрутство підприємств
Issue Date: 2013
Publisher: ПДАА
Abstract: У даній статті досліджено методики прогнозування та визначення ймовірності банкрутства підприємств на основі зарубіжної практики, виявлено їх переваги та недоліки, а також можливості адаптації і використання зарубіжних моделей у вітчизняній практиці. Обгрунтовано необхідність своєчасного проведення діагностики кризового стану суб’єктів господарювання. Піднімаються питання визначення економічної сутності поняття «діагностика кризового стану підприємства» та подається власне його трактування. Узагальнено переваги та недоліки поширених в Україні методик діагностики банкрутства, які базуються на використанні системи показників оцінки кризового стану та ймовірності банкрутства. За результатами дослідження розроблено рекомендації щодо узагальнення методичних підходів до прогнозування банкрутства та діагностики кризового стану підприємств.
Description: Чумак В. Д. Оцінка методичних підходів діагностики кризового стану та банкрутства підприємств / В. Д. Чумак, К. М. Горпинченко, А. О. Стволова // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Спецвипуск. Економічні науки. – Полтава : ПДАА, 2013. – С. 319–325
URI: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/568
Appears in Collections:Фахові видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2013.PDF472.76 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.