Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/5630
Title: Правове регулювання дрібного сільськогосподарського кредиту та його економічне значення на українських землях Російської імперії (1861 – 1917 рр.)
Authors: Краснікова, Оксана Миколаївна
Якименко, Микола Андрійович
Кубецька, Ольга Миколаївна
Keywords: сільськогосподарський кредит
сільськогосподарські товаровиробники
Issue Date: 2019
Description: У монографії на основі значного масиву як опублікованих, так і архівних джерел, досліджено процес правового регулювання дрібного кредиту, а також його економічне значення на території Наддніпрянської України протягом того історичного відрізку часу, коли аграрний сектор колишньої Російської імперії знаходився на стадії остаточного утвердження капіталістичних відносин згідно з існуючими на той час у розвинених країнах ринковими стандартами. При цьому автори акцентували свою увагу не лише на діяльності ощадно- позичкових і кредитних товариств як основи тогочасного кредиту для дрібних сільськогосподарських товаровиробників із числа непривілейованої частини мешканців України, але й на тих формах дрібного кредиту, який існував у вигляді волосних і сільських громадських кас та банків, земського чи державного дрібного кредиту.
URI: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/5630
Appears in Collections:Друковані видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Монографія.doc1.28 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.