Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/559
Title: Вища освіта і Болонський процес
Authors: Ільченко, Алла Михайлівна
Шейко, Сергій Володимирович
Keywords: вища освіта, Болонський процес, система освіти, державна політика у галузі освіти
Issue Date: 2014
Publisher: РВВ ПДАА, Полтава
Abstract: Навчально-методичний посібник "Вища освіта і Болонський процес" ознайомлює здобувачів вищої освіти з основними цілями, завданнями та принципами реформування й удосконалення сучасної системи вищої освіти України відповідно до вимог європейського освітнього простору. Посібник включає аналіз документів, основних матеріалів, що відображають Болонський процес. Здобувачі вищої освіти мають змогу ознайомитися із: 1) світоглядно-методологічними засадами освітянської діяльності; 2) концептуальними основами реформування вищої освіти в Україні в процесі входження до освітянського європейського простору; 3) новою системою оцінювання знань, що знаходиться в межах Болонського процесу; 4) аналізом зусиль наукової та освітянської громадськості і урядів країн Європи до істотного підвищення конкурентоспроможності європейської системи науки і освіти у світовому вимірі, інтеграції вітчизняної освіти та науки в європейський простір.
Description: Участь системи вищої освіти України в Болонських перетвореннях має бути спрямована не лише на її розвиток і набуття нових якісних ознак, а й на збереження кращих традицій, національних стандартів її якості. Орієнтація на Болонський процес не повинна призводити до надмірної перебудови вітчизняної системи освіти. Навпаки, її стан потрібно глибоко осмислити, порівнявши з європейськими критеріями і стандартами, та визначити можливості її вдосконалення на новому етапі. Еволюцію системи освіти не слід відокремлювати від інших сфер суспільства, – вона має розвиватись у гармонійному взаємозв’язку з економічною, соціальною, культурною, політичною та іншими сферами, що й висвітлюється у навчально-методичному посібнику «Вища освіта і Болонський процес».
URI: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/559
Appears in Collections:Підручники і посібники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Вища освіта і Болонський процес.pdf1.78 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.