Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/5473
Title: УРОЖАЙНІСТЬ ВЕҐЕТАТИВНОЇ НАДЗЕМНОЇ МАСИ ПРОСА ПРУТОПОДІБНОГО ЗАЛЕЖНО ВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПІДЖИВЛЕННЯ
Authors: Кулик, Максим Іванович
Keywords: просо прутоподібне, елементи продуктивності, підживлення, урожайність, кореляція, фітомаса
Issue Date: 2017
Description: Встановлено зміну елементів продуктивності (висоти та густоти стеблостою) проса прутоподібного залежно від застосування підживлень під час відновлення веґетації рослин. Визначено вплив позакореневого підживлення препаратом Кристалон на врожайність фітомаси культури в розрізі років дослідження. Наведено кореляційні залежності між кількісними показниками рослин третього-п’ятого років веґетації та урожайністю фітомаси. Визначено, що врожайність веґетативної надземної маси проса прутоподібного в більшій мірі обумовлюється вмістом сухої речовини у фітомасі, кількістю стебел на одиницю площі, в меншій мірі – висотою рослин у випадку застосування весняного підживлення фітоценозу.
URI: https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/visnyk/2017/01/04.pdf
http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/5473
Appears in Collections:Міжнародні видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Стаття_Кулик_2017.pdfКулик М. І. Урожайність вегетативної надземної маси проса прутоподібного залежно від застосування підживлення. Вісник Полтавської державної аграрної академії. Вип. 1–2 (84–85), 2017. С. 13–17.376.67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.