Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/5382
Title: ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ПРОЦЕСІВ ПЕРОКСИДНОГО ОКИСНЕННЯ У СВИНОК ЗАЛЕЖНО ВІД ФІЗІОЛОГІЧНОГО СТАНУ
Authors: Усенко, С. О.
Шостя, А. М.
Слинько, В. Г.
Бондаренко, О. М.
Березницький, В. І.
Шаферівський, Б. С.
Чухліб, Є. В.
Keywords: свинки
статевий цикл
кров
пероксидне окиснення
антиоксиданти
поросність.
Issue Date: Feb-2019
Description: Експериментальні дані багатьох учених свідчать про провідне значення процесів пероксидного окиснення в забезпеченні рухливості, виживаності сперміїв, дозрівання яйцеклітин та заплідненні. Це вимагає розроблення програм антиоксидантного живлення відповідно до фізіологічного стану тварин на основі глибокого розуміння механізму їх специфічної дії. Метою досліджень було встановити особливості перебігу процесів пероксидного окиснення у свинок залежно від фізіологічного стану. У дослідах за принципом аналогів використано 5 клінічно здорових свинок української степової білої породи. Кров відбирали в різні періоди відтворювального циклу: лютеальна фаза, еструс, на 15, 20, 30, 60, 90, 104, 113 доби вагітності та через 12 годин після опоросу. Інтенсивність перебігу процесів пероксидаціїу крові досліджували за активністю ксантиноксидази, концентрацією дієнових кон ’югатів, вмістом ТБК-активних сполук. Оцінювали рівень антиоксидантного захисту за активністю супероксиддисмутази, активністю каталази, вмістом відновленого глутатіону, аскорбінової і дегідроаскорбінової кислот, вітаміну А та вітаміну Е. Встановлено, що у свинок у період еструсу в крові пришвидшуються процеси пероксидного окиснення: зростає активність ксантиноксидази, підвищується вміст дієнових кон’югатів в 1,6раза та ТБК-активних сполук в 1,9раза (р<0,05). Ці зміни супроводжуються зниженням резистентності еритроцитів до пероксидного гемолізу на 64 % та зростанням рівня антиоксидантного захисту - активності супероксиддисмутази, кількості вітаміну А (р<0,05) і вітаміну Е.
URI: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/5382
ISSN: 2415-3354
Appears in Collections:Фахові видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1 Вісник_ПДАА_2_2019 (2).pdfУсенко С. О. особливості перебігу процесів пероксидного окислення у свинок залежно від фізіологічного стану / С. О. Усенко, А. М. Шостя, В. Г. Слинько, О. М. Бондаренко, В. І. Березницький, Б. С. Шаферівський, Є. В. Чухліб // вісник подтавської державної аграрної академії. - 2019. - № 2 (93). - С. 93-97.151.82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.