Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/5267
Title: НАДІЙ КОРІВ У ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ЛІНІЙНОЇ НАЛЕЖНОСТІ ТА СПОСОБУ УТРИМАННЯ
Authors: Войтенко, Світлана Леонідівна
Желізняк, Іван Миколайович
Keywords: лінія
корови
породи
велика рогата худоба
продуктивність
надій
Issue Date: 2019
Publisher: Міжвідідомчий тематичний науковий збірник «Розведення і генетика тварин»
Citation: Войтенко С.Л. Надій корів у залежності від лінійної належності та способу утримання / Войтенко С.Л., Желізняк І.М. Міжвід. темат. наук. зб. «Розведення і генетика тварин». – 2019.– Вип. 57.– С. 38-44
Series/Report no.: Вип. 57;С. 38-44
Abstract: В статті висвітлені результати досліджень щодо впливу лінійної належності за батьком та умов утримання корів на їх молочну продуктивність за ряд лактацій. Доведено, що найбільш високою молочною продуктивністю за безприв'язного способу утримання характеризувалися первістки і корови з третьою лактацією, які належали до лінії Елевейшна 1491007, надій яких за 305 днів лактації становив 7913 кг і 10276 кг молока, відповідно. Низьку продуктивність за першу і третю лактації за такого способу утримання мали корови, які були дочками плідників лінії Старбака 352790 – 7493 кг і 8575 кг молока. Утримання корів на прив’язі забезпечило найбільш високі надої первісткам і коровам з третьою лактацією, які належали до лінії Маршала 2290977, відповідно, 7059 кг і 8128 кг молока. Низькопродуктивними при даному способі утримання були корови, які належали до лінії Белла 1667366. Корови-первістки однакової лінійної належності за безприв'язного способу утриманням в середньому продукували на 956 кг молока (Р < 0,001) більше, ніж корови, яких утримували на прив'язі. Різниця між надоєм корів з третьою лактацією при різних способах утримання становила 1779 кг молока (Р < 0,01) при достовірній перевазі тих, які утримувалися безпривʼязно. Зроблено узагальнюючий висновок, про те, що для підвищення ефективності виробництва молока слід враховувати лінійну належність корів та утримувати їх безпривʼязно.
URI: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/5267
Appears in Collections:Фахові виданняItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.