Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/526
Title: АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ: ГАЛУЗЕВИЙ АСПЕКТ
Authors: Єгорова, Олена Володимирівна
Дорогань-Писаренко, Людмила Олександрівна
Рудич, Алла Іванівна
Keywords: основні засоби; аналіз; сільське господарство
Issue Date: Dec-2016
Publisher: Економічний аналіз: збірник наукових праць, Тернопільський національний економічний університет
Series/Report no.: Том 26. № 1.;
Abstract: Розглянуті теоретичні та методичні аспекти аналізу інтенсивності, продуктивності та ефективності використання основних засобів аграрних підприємств. Сформульовані особливості аналізу активів з урахуванням специфіки їх використання в сільському господарстві. Викладені рекомендації щодо формування системи показників аналізу використання основних засобів. Вступ. Традиційна методика аналізу використання основних засобів концентрується на узагальнюючих показниках ефективності та приділяє недостатньо уваги частковим показникам інтенсивності та продуктивності. Останні визначають по окремих видах і типах машин та обладнання та повинні враховувати галузеві особливості їх використання. Мета. Метою дослідження є розробка системи аналітичних показників, що всебічно характеризують інтенсивність, продуктивність та ефективність використання основних засобів аграрних підприємств. Результати. Запропонована система показників аналізу використання основних засобів включає як відомі, так і малопоширені показники, а також авторські рекомендації. Авторські пропозиції щодо врахування галузевих аспектів у методиці аналізу використання основних засобів сільськогосподарських підприємств: – застосування в аналізі співвідношення темпів змін вартості основних засобів невиробничої діяльності з темпами змін чистого доходу та чистого прибутку; – доцільність додатково визначати показники ефективності спільного використання основних засобів основного виду діяльності та довгострокових біологічних активів; – необхідність здійснювати аналіз з використанням інформації про позабалансові орендовані засоби; – в методиці розрахунку показників використання заміть висловів «вироблено продукції» вживати «одержано продукції».
URI: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/526
ISSN: 1993-0259
Appears in Collections:Фахові видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Економічний аналіз журнал.pdf780.99 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.