Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/5252
Title: Особливості формування прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу в спермі кнурів-плідників при згодовуванні лактатів Zn, Se, Cu iFe
Authors: Шостя, А. М.
Рокотянська, В. О.
Цибенко, В. Г.
Сокирко, М. П.
Невідничий, О. С.
Чирков, О. Г.
Каплуненко, В. Г.
Пащенко, А. Г,
Keywords: сперма
кнури
спермопродукція
пероксиднеокиснення
ТБК- активнікомплекси.
Issue Date: 2018
Publisher: Аграрний вісник Причорномор’я
Citation: Шостя А. М. особливості формування прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу у спермі кнурів-плідників при згодовуванні лактатів Zn, Se, Cu iFe / В. О. Рокотянська, В. Г. Цибенко, М. П. Сокирко, О. С. Невідничий, О. Г. Чирков, В. Г. Каплуненко, А. Г. Пащенко // аграрний вісник причорномор’я . - 2018. - 87-2. - С. 134-140.
Series/Report no.: ;87-2
Abstract: Висвітлено експериментальні дані щодо особливостей формування прооксидантно- антиоксидантного гомеостазу в спермі кнурів-плідників при згодовуванні аквахелатів мікроелементів. Встановлено, що додаткове згодовування лактатів Zn, Se, Cu іFe сприяє збільшенню об’єму еякуляту, концентрації сперміїв, їх рухливості та виживаності. При цьому відбувається оптимізація перебігу процесів пероксидного окиснення у спермі за рахунок підсилення системи антиоксидантного захисту: збільшення вмісту відновленого глутатіону і аскорбінових кислот, активності супероксиддисмутази та каталази.
URI: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/5252
Appears in Collections:Фахові виданняItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.