Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/524
Title: Статистика
Other Titles: навчальний посібник для дистанційної та заочної форм навчання
Authors: Опря, Анатолій Трохимович
Єгорова, Олена Володимирівна
Keywords: статистика
Issue Date: 12-Feb-2007
Publisher: РВВ ПДАА
Abstract: Розглядаються теми освітньо-професійної програми (2006 р.) навчального курсу „Статистика” економічних факультетів вищих навчальних закладів. Висвітлено питання математичної статистики і загальної теорії статистики з програмованою формою контролю знань. Викладаються основи методології обробки статистичної інформації щодо дослідження однієї, двох і множини випадкових величин. Значна увага приділена законам розподілу, методам вивчення взаємозв’язків, статистичному групуванню, методу середніх, вибірковому, індексному та графічному методам. Теоретичний матеріал проілюстровано конкретними розрахунками, схемами, графіками, статистичними і математичними таблицями та алгоритмами статистичних розрахунків. Особлива увага приділена питанням самостійного вивчення курсу та організації виконання завдань для практичних занять при дистанційній і заочній формі навчання. Призначено для студентів, які навчаються за спеціальностями напряму 0501 – „Економіка і підприємництво”.
Description: Теоретичний курс і тести програмованого контролю знань підготував доктор економічних наук, професор Опря А.Т.; питання для самостійного вивчення, самоконтролю знань, завдання для практичних занять та програмно-організаційне забезпечення – кандидат економічних наук Єгорова О.В.
URI: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/524
ISSN: 978-966-2088-04-5
Appears in Collections:Підручники і посібники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Електронний підручник.pdf5.07 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.