Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/5236
Title: Роль прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу у формуванні відтворювальної функції тварин
Authors: Шостя, А. М.
Усенко, С. О.
Маслак, М. М.
Бондаренко, О. М.
Березницький, В. І.
Павлова, І. В.
Кір'ян, Р. М.
Keywords: вільнорадикальне пероксидне окислення ліпідів
активні форми оксигену
апоптоз
антиоксиданти
спермії
капацитація
запліднення
ембріони
Issue Date: Jul-2018
Publisher: ВІСНИК СУМСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Citation: Шостя А. М. Роль прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу у формуванні відтворювальної функції тварин / А. М. Шостя, С. О. Усенко, М. М. Маслак, О. М. Бондаренко, В. І. Березницький, І. В. Павлова, Р. М. Кір'ян // вісник сумського національного аграрного університету. - 2018. - № 7(35). - С. 160-161.
Series/Report no.: «Твариництво»;7 (35), 2018
Abstract: У статті розглянуто результати досліджень щодо регулюючої дії активних форм Оксигену (АФО) на основні процеси життєдіяльності тварин, які перебувають під постійним контролем прооксидантно-оксидантного гомеостазу. Розкрито джерела утворення АФО, їх вплив на біологічні процеси в організмі, який полягає у регуляції синтезу ензимів у печінці, м’язах, серцево-судинній системі та запліднення. Встановлено, що в організмі тварин найчутливішими до перебі-гу процесів вільно-радикального пероксидного окислення ліпідів є статеві клітини. Визначено сигнальну роль АФО у ре-гуляції життєдіяльності сперміїв, вплив їх кількості на запліднюючу здатність. Високі рівні АФО можуть перешкоджати зливанню ооцита зі сперміями, знижуючи їхню рухливість. Визначений вплив високих концентрацій Оксигену на розвиток ембріонів ссавців.
URI: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/5236
Appears in Collections:Фахові видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
стаття 2 Шостя.pdf142.7 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.