Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/523
Title: Статистика (модульний варіант з програмованою формою контролю знань)
Other Titles: навчальний посібник, (2-ге вид., перероб. і допов.)
Authors: Опря, Анатолій Трохимович
Дорогань-Писаренко, Людмила Олександрівна
Єгорова, Олена Володимирівна
Кононенко, Жанна Андріївна
Keywords: статистика
Issue Date: 16-Jul-2014
Publisher: "Центр учбової літератури"
Abstract: Розглядаються теми освітньо-професійної програми (2010 р.) бакалаврів напрямку підготовки «Економіка та підприємництво» вищих навчальних закладів. Висвітлено питання математичної статистики і загальної теорії статистики в модульному варіанті з програмованою формою контролю знань. Посібник передбачає індивідуальний самоконтроль засвоєних знань студентами в розрізі тем. Застосована лінійна комбінована програма контролю знань, а саме ті її варіанти, коли студент повинен знайти правильну відповідь із кількох відповідей і перейти до вивчення наступного фрагмента тексту. Поточний контроль здійснюється на базі відповідей, розташованих на полях кожної сторінки посібника, а також по тексту книги, де в дужках подано два варіанти відповіді (одна вірна). При цьому крім поточного контролю, матеріал посібника містить підсумковий контроль знань.
Description: Теоретичний курс навчального посібника, а також тести підсумкового контролю знань і окремі поточного підготував доктор економічних наук, професор Опря А.Т.; програмований поточний само¬контроль знань – старший викладач Хотетовська О.Б., кандидат економічних наук, доцент Кононенко Ж.А.; питання для самостійного вивчення, самоконтролю знань, завдання для практичних занять – кандидат економічних наук, доцент Єгорова О.В. Призначено для студентів, які навчаються за спеціальностями напряму 0501 «Економіка і підприємництво».
URI: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/523
ISSN: 978-617-673-366-9
Appears in Collections:Підручники і посібники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Статистика_Опря_ВСЕ_А5 (1).pdf2.82 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.