Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/5224
Title: Вплив наноаквахелатів на якість спермопродукції у кнурів-плідників
Authors: Шостя, А. М.
Рокотянська, В. О.
Цибенко, В. Г.
Сокирко, М. П.
Гиря, В. М.
Невідничий, О. С.
Каплуненко, В. Г.
Пащенко, А. Г.
Keywords: сперма
спермальна плазма
кнури
спермопродукція
пероксидне окиснення
ТБК-активні комплекси
наноаквахелати
Issue Date: Jul-2018
Publisher: ВІСНИК СУМСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Citation: Шостя А. М. Роль прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу у формуванні відтворювальної функції тварин / А. М. Шостя, В. О. Рокотянська, В. Г. Цибенко, М. П. Сокирко, В. М. Гиря, О. С. Невідничий, В. Г.Каплуненко , А. Г. Пащенко // вісник сумського національного аграрного університету. - 2018. - № 7(35). - С. 156-160.
Series/Report no.: «Твариництво»;випуск 7 (35)
Abstract: Висвітлено експериментальні дані щодо впливу наноноаквахелатів на якість спермопродукції та формування прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу у спермі кнурів-плідників. Встановлено, що додаткове згодовування кну-рам-плідникам лактатів Zn, Se, Cu і Fe на 10 % більше від норми сприяє збільшенню концентрації сперміїв у еякуляті на 21,7 %, загальної кількості сперміїв - 33,6 %, підвищенню рухливості сперміїв на 7,2 % збільшенні об’єму еякуляту на 29,2 % та виживаності сперміїв - 17,1 %. Згодовування кормосуміші з додаванням лактатів мікроелементів на 20 % більше від норми порівняно з контрольною групою позитивно впливає на отримання біологічно-повноцінних еякулятів що проявля-ється у вигляді вищої рухливості сперміїв на 11,3 % (р<0,05), концентрації сперміїв - 28,7 % та загальної кількості спер-міїв на 82,9 % (р<0,01). Встановлено оптимізацію перебігу процесів пероксидного окиснення у спермі та спермальній плазмі за рахунок підсилення системи антиоксидантного захисту: збільшення вмісту відновленого глутатіону і аскорбі-нових кислот, активності супероксиддисмутази та каталази.
URI: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/5224
Appears in Collections:Фахові видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7_2018_Тваринництво Шостя.pdf860.87 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.