Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/5051
Title: ВIСНИК ПОЛТАВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ АКАДЕМІЇ
Other Titles: Формування площі листкової поверхні сої під впливом інокуляції та підживлення
Вплив густоти рослин на урожайність кременистої кукурудзи в умовах східної частини Степу України
Видовий склад шкідливої ентомофауни агробіоценозу пшениці озимої в Правобережному Лісостепу України
Формування продуктивності та якості пшениці твердої ярої залежно від мінерального живлення у Правобережному Лісостепу України
Вплив «нульового» і традиційного обробітків ґрунту на кількість дощових черв’яків у посівах ячменю ярого Правобережного Лісостепу України
Зміна водно-фізичних властивостей осушуваних торфових ґрунтів під впливом антропогенних факторів
Оцінка впливу мульчування прикущових смуг і зрошення на ріст та продуктивність смородини чорної
Потенціал та економічна ефективність використання рослинних решток сільськогосподарських культур
Biological Effect of Some Metal Oxides Nanocomposites on Saccharomyces Cerevisiae
Вплив передпосівного обробляння насіння нуту на польову схожість та густоту стояння рослин
Создание гибридов сверхсахарной кукурузы с высоким уровнем антиоксидантной активности с использованием тест-системы на основе стабильного радикала DPPH
Оптимізоване живильне середовище для культивування Podisus Maculiventris Say. (Heteroptera: Pentatomidae)
Вплив удобрення та обробітку ґрунту на баланс поживних речовин сільськогосподарських культур у сівозміні
Біохімічні показники сироватки крові молодняку великої рогатої худоби за трихурозної інвазії
Патоморфологічні зміни в нирках голубів за спонтанного колібактеріозу
Фенотипові та морфологічні зміни в культурі клітин підшлункової залози щурів під час культивування
Особливості патоморфологічних змін за асоціативного перебігу мікоплазмозу
Вікова динаміка стронгілятозів органів травлення овець на території Полтавської області
Метод сингулярного спектрального аналізу з інтервальною невизначеністю для прогнозування агрокліматичних умов
Формування та симбіотична активність бульбочкових бактерій рослин гороху вусатого в Лісостепу України
Дискримінантний аналіз агроекологічного впливу способів механічного обробітку ґрунту
Authors: Каленська, С. М.
Новицька, Н. В.
Джемесюк, О. В.
Маслійов, С. В.
Стригун, О. О.
Судденко, Ю. М.
Каленська, С. М.
Шутий, О. І.
Танчик, С. П.
Одарченко, О. М.
Скрипніченко, С. В.
Скиба, Г. В.
Кучер, М. Ф.
Постоленко, Л. В.
Кулик, М. І.
Пасічніченко, О. М.
Shavanova, K.
Starodub, N.
Taran, M.
Гончар, Л. М.
Щербакова, О. М.
Поздняков, В. В.
Харченко, Ю. В.
Харченко, Л. Я.
Анцыферова, О. В.
Мороз, М. С.
Лукашук, В. П.
Шевченко, Т. С.
Панікар, І. І.
Скрипка, М. В.
Коломак, І. О.
Ковпак, В. В.
Колич, Н. Б.
Мельничук, В. В.
Степанюк, В. К.
Лєві, Л. І.
Петровський, О. М.
Пилипенко, В. С.
Цьова, Ю. А.
Issue Date: 30-Sep-2016
Publisher: Редакційно-видавничий відділ Полтавської державної аграрної академії
Citation: http://journals.pdaa.edu.ua/visnyk/manageIssues#backIssues
URI: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/5051
Appears in Collections:Фахові видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Maket_3_2016_18_09_16_правл.pdf4.09 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.