Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/5039
Title: ВIСНИК ПОЛТАВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ АКАДЕМІЇ
Other Titles: Значення еколого-морфологічних особливостей дощових черв’яків (Lumbricidae) Степового Придністров’я та впливу факторів середовища в організації їх угруповань природних, аграрних та урбанізованих екосистем
Ефективність контролю бур’янів у посівах кукурудзи при різних системах основного обробітку ґрунту в Правобережному Лісостепу України
Особливості формування продуктивності посівів ріпаку ярого за впливу норм висіву та удобрення
Продуктивність різностиглих гібридів кукурудзи в умовах Північного Степу України
Оцінка впливу мікробіологічних процесів під час зберігання зерна ярої пшениці
Польова схожість та урожайність пшениці твердої ярої та м’якої при застосуванні мінеральних добрив в умовах Лісостепу України
Декоративні трав’янисті рослини в Україні (осередки культивування, структура, декоративність)
Дія колоїдного розчину міді та цинку на проростання насіння вівса
Виробництво органічної продукції в Україні: стан та перспективи
Тривалість міжфазних періодів ріпаку ярого залежно від удобрення в умовах Правобережного Лісостепу України
Формування врожаю та якості зерна кукурудзи залежно від удобрення в Лівобережному Лісостепу
Урожайність кукурудзи залежно від удобрення та гібриду на темно-сірих опідзолених ґрунтах
Особливості росту та розвитку насінників цикорію коренеплідного залежно від мінерального живлення
Можливість підвищення молочної продуктивності у корів локальних порід
Встановлення впливу доїльних систем на корів під час доїння
Вплив рівня годівлі свиней червоної білопоясої породи на інтер'єрні показники
Етнографічні особливості українського народу та їх роль у створенні екопоселень на території України
Поширення мелофагозу овець у господарствах Запорізької області
Оптимізація методів очистки та інактивації збудника каліцивірозу котів
Методи діагностики ерліхіозу собак
Застосування макролідів за демодекозу собак
Вплив «Хоріоцену» на деякі біохімічні показники крові у підсисних свиноматок
Екологічні аспекти впливу полігонів твердих побутових відходів на агроландшафт, водне середовище та атмосферне повітря
Гематологічні показники курей різних вікових груп за капіляріозної інвазії
Зміни гематологічних показників лошат за стронгілоїдозу
Дослідження патоморфологічних і гістологічних особливостей патології дистального відділу кінцівок у свиней
Authors: Жуков, О. В.
Шаталін, Д. Б.
Танчик, С. П.
Миколенко, Я.
Гарбар, Л. А.
Антал, Т. В.
Романов, С. М.
Котченко, М. В.
Кирсанова, Г. В.
Пугач, А. М.
Пугач, А. В.
Гавриленко, О. С.
Хоміцька, О. А.
Загорулько, О. В.
Антал, Т. В.
Гарбар, Л. А.
Малеончук, О. В.
Корпан, А. С.
Трет'як, Д. А.
Сиплива, Н. О.
Гненна, М. О.
Коляденко, С. С.
Павленко, О. В.
Гончар, Л. М.
Славгородська, Ю. В.
Єрмакова, Л. М.
Пророченко, Т. І.
Єрмакова, Л. М.
Свистунов, Ю. В.
Єрмакова, Л. М.
Крестьянінов, Є. В.
Миколайко, В. П.
Войтенко, С. Л.
Палій, А. П.
Флока, Л. В.
Писаренко, П. В.
Гармаш, О. І.
Євстаф’єва, В. О.
Мельничук, В. В.
Алєксєєва, Є. О.
Недосєков, В. В.
Козленко, Т. Г.
Прус, М. П.
Шайдюк, М. В.
Решетило, О. І.
Нікіфорова, О. В.
Шатохін, П. П.
Супруненко, К. В.
Каришева, Л. П.
Молчанова, А. В.
Натягла, І. В.
Гугосьян, Ю. А.
Семіренко, В. В.
Issue Date: 30-Dec-2016
Publisher: Редакційно-видавничий відділ Полтавської державної аграрної академії
Citation: http://journals.pdaa.edu.ua/visnyk/manageIssues#backIssues
URI: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/5039
Appears in Collections:Фахові видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
191_Горб.pdf3.88 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.