Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/4978
Title: Корекція токсичних властивостей свинцю екстрактами ехінацеї блідої (Echinacea pallida (Nutt.) Nutt.)
Authors: Ткачук, Ярослава
Буйдін, Валерій Васильович
Поспєлов, Сергій Вікторович
Самородов, Віктор Миколайович
Keywords: ехінацея
ехінацея бліда
Echinacea pallida (Nutt.) Nutt.
екстракти ехінацеї
антитоксичні властивості ехінацеї
Issue Date: Dec-2016
Publisher: Полтавська державна аграрна академія
Abstract: Наведені результати експериментальної роботи з вивчення модифікуючої дії екстрактів листків ехінацеї блідої сорту Красуня прерій (Echinacea pallida (Nutt.) Nutt.) за дії на тест-об’єкт (проростки ячменю) розчинів Pb(NO3)2. Встановлено, що за спільної дії екстрактів ехінацеї та розчинів Pb(NO3)2 на ячмінь під час проростання зернівок, біологічно активні речовини ехінацеї модифіку-вали токсичну дію солей плюмбуму, внаслідок чого вона як підвищувалась, так і знижувалась за-лежно від їх концентрації і часу, впродовж якого розчини солі і екстракти діяли разом. За умов пе-редобробки зернівок ячменю екстрактом ехінацеї блідої та подальшому їх росту в розчинах Pb(NO3)2 антитоксична дія екстракту найбільш проявлялась на третю добу у варіанті з концент-рацією плюмбум нітрату 3,31 мг/л. За умов пророщування ячменю у середовище Pb(NO3)2 та по-дальшому їх розвитку в екстракті, він проявляв антитоксичну дію на першу-третю доби у варіан-тах з концентрацією плюмбум нітрату 33,1 та 3,31 мг/л.
Description: Ткачук Я.О., Буйдін В.В., Поспєлов С.В., Самородов В.М. Корекція токсичних властивостей свинцю екстрактами ехінацеї блідої (Echinacea pallida (Nutt.) Nutt.)// Лікарське рослинництво: від досвіду минулого до новітніх технологій: матеріали п'ятої міжнародної науково-практичної конференції.- Полтава: РВВ ПДАА, 2016 р.- С.260-263.
URI: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/4978
Appears in Collections:Тези конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tkachuk_Buidin_Pospelov_Samorodov.pdf372.02 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.