Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/4971
Title: Регулювання врожайності кропиви дводомної (Urtica dioica L.) в онтогенезі
Authors: Грінченко, Дмитро Григорович
Поспєлов, Сергій Вікторович
Шибко, Олексій Миколайович
Keywords: кропива дводомна
лікарські рослини
стимулятори росту
Issue Date: Oct-2012
Publisher: Тернопіль, Укрмедкнига
Abstract: Результати свiдчать, що в контрольному варiантi (без обробки) врожайнiсть зелено! маси становила 1,143 т/га, а вихiд сировини (лист) - 0,114 т/га. Пiсля обприскування сумiшшю препаратiв Гумат i Наномiкс врожайнiсть зеленоi маси становила 1,4 т/га, а вихiд сировини (лист) - 0,14 т/га. Таким чином, niсля застосування позакореневого пiдживленш врожайнiсть зелено У маси зросла на 0,25 7 т/га, а вихiд листа вiдповiдно збiльшився на 0,026 т/га, або на 22,5 %.
Description: Грінченко Д.Г., Поспєлов С.В., Шибко О.М. Регулювання врожайності кропиви дводомної (Urtica dioica L.) в онтогенезі // Мат-ли ІІІ Всеукр. науково-практич. конфер. «Хімія природних сполук», 30-31 жовтня 2012 року.– Тернопіль: «Укрмедкнига», 2012. – С.180.
URI: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/4971
Appears in Collections:Тези конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Грінченко_Поспєлов_Шибко_кропива.pdf68.87 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.