Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/4949
Title: ПРООКСИДАНТНО-АНТИОКСИДАНТНИЙ ГОМЕОСТАЗ У ТКАНИНАХ МАТКИ СВИНІ ЗАЛЕЖНО ВІД ПЕРІОДІВ ВІДТВОРЮВАЛЬНОГО ЦИКЛУ
Authors: Кузьменко, Лариса Михайлівна
Поліщук, Анатолій Анатолійович
Усенко, Світлана Олексіївна
Шостя, Анатолій Михайлович
Стояновський, Володимир Григорович
Карповський, Валентин Іванович
Білаш, Сергій Михайлович
Keywords: свинки
відтворювальний цикл
ендометрій
вітамін А
вітамін Е
Issue Date: 2018
Publisher: Світ медицини та біології
Citation: Кузьменко Л.М, Поліщук А.А., Усенко С.О.,Шостя А. М., Стояновський В. Г.,Карповський В. І, Білаш С. М. ПРООКСИДАНТНО-АНТИОКСИДАНТНИЙ ГОМЕОСТАЗ У ТКАНИНАХ МАТКИ СВИНІ ЗАЛЕЖНО ВІД ПЕРІОДІВ ВІДТВОРЮВАЛЬНОГО ЦИКЛУ//Світ медицини та біології.- 2018.-2(64).-С.197-203.
Series/Report no.: 2;
Abstract: Висвітлено результати досліджень про особливості формування прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу у тканинах матки свинок у різні періоди статевого циклу та поросності. У дослідах за принципом аналогів використано 40 клінічно здорових свинок великої білої породи віком 8 місяців та масою тіла 125–130 кг. Тварин утримували в станках, групами по 10–11 свинок. Холостих і поросних свиноматок годували згідно з нормами з урахуванням їх фізіологічного стану. Встановлено, що у тканинах рогів матки свинок стан прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу є лабільним і залежить від періоду відтворювального циклу. Виявлено, що в ендометрії і міометрії із настанням періоду еструса – відбувається зростання активності каталази (р<0,001), супероксиддисмутази і рівня дієнових кон'югатів (р<0,01), при підвищеному використанні аскорбінової і дегідроаскорбінової кислот, що відображає посилення інтенсивності процесів вільнорадикального пероксидного окиснення в зв'язку з процесом запліднення та другої половини поросності. Такі змін спрямовані на забезпечення оптимальних умов для запліднення і початку розвитку ембріонів. Виявлено, що у матці свинок існує значна міжтканинна диференціація у формуванні проосидантноантиоксидантного гомеостазу у ендометрії – вищий рівень каталази та кількості неферментних антиоксидантів порівняно із міометрієм майже у всі досліджувані періоди відтворювального циклу.
URI: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/4949
ISSN: 2079-8334
Appears in Collections:Фахові видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Світ_медицини_та_біології__2_64__2018.pdf2.86 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.