Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/4505
Title: Структура генотипової мінливості кількісних ознак гібридів F1 сої
Authors: Білявська, Людмила Григорівна
. Корнєєва, Мирослава Олександрівна
Keywords: соя, сорт, генетика, гібрид, ознаки, спадковість, урожайність
Issue Date: 2013
Publisher: Київ, Україна
Series/Report no.: Т.13. – 2013 . - С. 125-130;
Abstract: Аналіз генотипової структури мінливості показав, що адитивні ефекти генів досліджуваних сортів були більш значущими порівняно із тестерами. Їх внесок оцінювався відповідно у 54,7 і 10,5%, що свідчить про ефективність добору за фенотипом. Вклад неадитивної частки генотипової варіанси теж був високим і становив 34,8%, тобто взаємодія компонентів була також значущою. Виділено сорти з істотними ефектами специфічної взаємодії, що обумовлюють середньорослість (Романтика, Краса Поділля), і сорт Мяо-Ян-Доу, схрещування з якими обумовлює високорослість.
Description: Селекційно-генетичне покращення сої необхідно здійснювати з урахуванням структури генотипової мінливості кількісних ознак. Встановлено, що переважаючими у генетичному контролі ознак кількість вузлів на головному стеблі та висота рослин були адитивні ефекти генів, а ознак кількість бобів з рослини, кількість на рослині гілок та висота кріплення нижнього бобу – неадитивні ефекти взаємодії генів. Отримано гетерозисні гібридні комбінації, які є вихідним матеріалом для доборів в наступних поколіннях трансгресивних форм. Виділено сорти з істотно високими ефектами ЗКЗ, у яких селекційне покращення кількісних ознак можна вести за фенотипом, а також сорти з істотно високою СКЗ, які забезпечують вдале поєднання генів у конкретних комбінаціях схрещування.
URI: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/4505
Appears in Collections:Фахові видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
стаття ЛГ генетика_2013_13_34.pdf377.05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.