Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/425
Title: Концепція «живої» організації та управління конфліктами
Authors: Cазонова, Tетяна Олександрівна
Антонець, Андрій Іванович
Keywords: конфлікт, управління конфліктами, конфліктологічна підготовка керівника, "жива" організація
Issue Date: 2017
Publisher: Запорізький національний технічний університет
Abstract: Задля ефективного управління усіма складовими організації, в тому числі і її соціальною ефективністю керівник має бути високоавторитетним. Дане поняття охоплює не тільки професіоналізм, кваліфікованість у сфері його діяльності, але й ціннісні характеристики особистості. В цьому контексті значна увага має приділятися конфліктологічній культурі керівника. Ефективну стратегію управління конфліктами можливо сформувати та реалізувати за умови сприйняття організації як «живого організму». Логіка такого підходу до управління конфліктами полягає у тому, що в організації, як і в будь-якому живому організмі має бути гармонія. Тільки за цієї умови можна говорити про «духовне» та «фізичне» здоров’я організації.
Description: Сазонова Т. О. Концепція «живої» організації та управління конфліктами / Т. О. Сазонова, А. І. Антонець // Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвячена 10-річчю факультету міжнародного туризму та управлінню персоналом Запорізького національного технічного університету, м. Запоріжжя, 30–31 березня 2017 р. : в 2 т. / колектив авторів ; за заг. ред. проф. В. М. Зайцевої ; Запорізький національний технічний університет. – Запоріжжя : «Просвіта», 2017. – Т. 2. – С. 380-383
URI: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/425
ISBN: 978-966-653-429-6
Appears in Collections:Тези конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Сазонова Т. О._Антонець А. І._тези.pdf194.45 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.