Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/4123
Title: СЛОВОТВІРНІ ПОТЕНЦІЇ ТВІРНИХ ОСНОВ ПРЕФІКСАЛЬНИХ ДІЄСЛІВ НА РІВНІ УТВОРЕННЯ БЕЗАФІКСНО-ПОХІДНИХ ІМЕННИКІВ У НІМЕЦЬКІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ
Authors: Воловик, Лариса Борисівна
Keywords: мікромодель
основа
похідна основа
словотвірна модель
Issue Date: 2018
Publisher: Херсон "Молодий вчений"
Abstract: В статье анализируется образование безаффиксно-производных существительных от производящих основ префиксальных глаголов путем субстантивации основ инфинитива, конверсии основ инфинитива, конверсии основ претерита префиксальных глаголов. Особенностью архитектоники производящих основ префиксальных сильных и слабых глаголов является наличие в словообразовательных рядах отглагольных безаффиксно-производных существительных, образованных путем субстантивации основ инфинитива, конверсии основ инфинитива, конверсии основ претерита префиксальных сильных глаголов, суффиксальних существительных, сложных существительных. Производящие основы глагола реализуют деривационные возможности по словообразовательным моделям, которые характерны для немецкого языка. Исследуется образование безаффиксно-производных существительных от производящих основ префиксальных глаголов путём субстантивации основ инфинитива, конверсии основ инфинитива, конверсии основ претерита префиксальных глаголов. Ключевые слова: микромодель, основа, производная основа, словообразовательная модель, словообразовательная основа, словообразовательное значение, словообразовательный потенциал, словообразование, термин.
URI: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/4123
ISSN: 2304-5809
2313-2167
Appears in Collections:Фахові видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
48.pdf247.74 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.