Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/410
Title: Kierunki rozwoju szkoły zasobowej zarządzania strategicznego
Authors: Brzozowska, Anna
Kalinichenko, Antonina
Galych, Oleksandr
Keywords: zarządzanie
kompetencje
zarządzanie strategiczne
szkoła zasobowa
konkurencja
innowacyjność
Issue Date: 2015
Publisher: Європейський вектор економічного розвитку
Series/Report no.: 2(19);p. 29-39.
Abstract: Zarządzanie strategiczne jest zespołowym, systematycznym, długoterminowym planowaniem zagadnień ważnych dla przedsiębiorstwa i dotyczy przyszłych skutków aktualnych decyzji. Podejście zasobowe natomiast w zarządzaniu strategicznym należy do imperatyw wiedzy o cyklu gospodarowania i korzysta z fundamentalnych zasad i mechanizmów tego procesu. Trudno wyobrazić sobie przedsiębiorstwo bez ekonomicznego osnowy i jakichkolwiek zasobów. Ewaluacja podejścia do zasobów w zarządzaniu strategicznym obliguje do zdiagnozowania bardziej ogólnej wizji. Celem artykułu jest zidentyfikowanie głębszej i bardziej uniwersalnej predylekcji dla współczesnych zmian i turbulentnej przestrzeni wykorzystując szkołę zasobową ukierunkowaną na kreatywność, innowacyjność zachowań oraz kreowaniu konkurencyjności przedsiębiorstwa jako przesłanki konkretyzacji jego podstawowych priorytetów.
URI: http://duep.edu/uploads/vidavnitstvo-15-16/14494.pdf
http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/410
ISSN: 2074-5362
Appears in Collections:Фахові видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dniepr_Kalinichenko_2015.pdf438.56 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.