Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/4071
Title: Методика обліку витрат виробництва та статистико-економічний аналіз собівартості зерна
Other Titles: Method of accounting for production costs and statistical-economic analysis of the cost of grain
Authors: Сокіл, Валерія Олександрівна
Плаксієнко, Валерій Якович
Keywords: витрати
виробництво
собівартість
зернова продукція
статистико-економічний аналіз
облікова політика
бухгалтерський облік
автоматизація обліку
Issue Date: Dec-2018
Publisher: ПДАА
Abstract: Дипломна робота на здобуття ступеня вищої освіти магістр за спеціальністю «Облік і оподаткування». Робота присвячена дослідженню теоретичного й практичного аспектів методики обліку витрат виробництва та статистико-економічного аналізу собівартості зерна щодо розробки резервів її зниження. У результаті дослідження: висвітлено еволюцію поглядів вітчизняних учених на сутність поняття «витрати»; узагальнено групування витрат за різними класифікаційними ознаками; проведено порівняльну характеристику витрат згідно міжнародних та національних стандартів; обґрунтовано концептуальний підхід щодо формування основних положень облікової політики підприємства у частині витрат виробництва; розглянуто порядок документування, синтетичний та аналітичний облік витрат виробництва продукції зернових культур; досліджено особливості автоматизації обліку витрат виробництва та визначення собівартості продукції рослинництва із застосуванням програми «1С: Підприємство 8.3»; досліджено динаміку собівартості протягом 2013-2017 років за допомогою різних статистичних методів та основні фактори впливу на її формування.
URI: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/4071
Appears in Collections:Облік і оподаткування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Сокіл В.О._автореферат.rtf
  Restricted Access
3.32 MBRTFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.