Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/4067
Title: Оцінка забезпеченості аграрного підприємства енергетичними ресурсами
Other Titles: Збірник тез доповідей V-ї міжнародної наукової конференції “Інноваційне забезпечення виробництва органічної продукції в АПК” в рамках роботи XXIX Міжнародної агропромислової виставки “АГРО 2017” (05 – 06 червня 2017 року)
Authors: Калініченко, Олександр Володимирович
Issue Date: 5-Jun-2017
Citation: Калініченко О. В. Оцінка забезпеченості аграрного підприємства енергетичними ресурсами. Збірник тез доповідей V-ї міжнародної наукової конференції “Інноваційне забезпечення виробництва органічної продукції в АПК” в рамках роботи XXIX Міжнародної агропромислової виставки “АГРО 2017” (05 – 06 червня 2017 року); Національний університет біоресурсів і природокористування України. К. 2017. С. 25 – 28.
Abstract: Сучасне виробництво сільськогосподарської продукції в Україні характеризується високим рівнем механізації виробничих процесів. Це вимагає залучення переважно вичерпних матеріальних та енергетичних ресурсів, вартість яких постійно збільшується. Вказана обставина, в свою чергу, потребує розробки нових підходів до оцінки енергетичних ресурсів та енергетичних потужностей аграрних підприємств. Енергоефективне аграрне підприємство це організація виробництва сільськогосподарської продукції, що ґрунтується на енерго- та ресурсозберігаючих, екологічнобезпечних технологіях із застосуванням енергоефективних технічних засобів.
URI: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/4067
Appears in Collections:Тези конференційItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.