Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/4039
Title: Використання технології групової взаємодії у митній підготовці сучасних товарознавців
Authors: Мороз, Світлана Едуардівна
Keywords: Професійна підготовка, система вищої освіти, компетентнісний підхід
Issue Date: 2016
Publisher: Полтавський університет економіки і торгівлі
Citation: 658.62-047.37
Series/Report no.: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ЕКСПЕРТИЗИ ТОВАРІВ;
Abstract: Сучасний етап розвитку системи вищої освіти в Україні пов’язаний не лише з новими підходами до використання методів і засобів інформатизації навчального процесу, але і до самої технології навчання. Виробити у студентів потребу у навчанні впродовж життя – одне з головних завдань, які потребують першочергового вирішення у процесі впровадження нової парадигми вищої освіти – компетентнісного підходу.
Description: Мороз С.Е. Використання технології групової взаємодії у митній підготовці сучасних товарознавців / С.Е. Мороз //Актуальні проблеми теорії і практики експертизи товарів : мат-ли ІІІ міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції, 14-18 березня 2016 р., Полтава, Україна / ВНЗ Укоопспілки Полтавський університет економіки і торгівлі. – Режим доступу: URL : http://problemekspertov.ukrainianforum.net.
URI: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/4039
ISBN: 978-966-184-230-3
Appears in Collections:Тези конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Тези Мороз.pdf158.3 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.